Μια νέα άποψη για τη δομή του Παρθενώνα παρουσιάζεται σε αυτή την εργασία. Αντί η εργασία να αναλύσει στοιχεία από την τελική διαμόρφωση του Παρθενώνα, είτε στις διάφορες ανακατασκευές του είτε στην τρέχουσα κατάσταση, η μελέτη στοχεύει στην ανάλυση του σκελετού του Ναού.


Με βάση αυτό το σχέδιο σκίτσου, προκύπτει το μέτρο (modulus) του Παρθενώνα και το μοτίβο του πλέγματος (grid pattern). Εξετάζοντας προσεκτικά αυτή τη σκελετική μορφολογία, προκύπτουν αρκετά νεα στοιχεία . Ο Παρθενώνας χτίστηκε με βάση μια κρίσιμη αναλογία και ένα σύνολο αλληλένδετων γωνιών, που δημιουργήθηκαν ακολουθώντας ένα σύνολο οδηγιών. Χρησιμοποιώντας το σχέδιο σκίτσου (τον σκελετό του Παρθενώνα), το δοκίμιον περγράφει μιαν μαθηματικήν μέθοδον εύρεσης βέλτιστης λύσης σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα βέλτιστου σχεδιασμού που περιλαμβάνει μια συγκεκριμένη αντικειμενική λειτουργία (objective function) και ένα συγκεκριμένο σύνολο περιορισμών (constraints). Με βάση το πρόβλημα αυτό, μπορούμε να αντλήσουμε, μέσω των σχετικών διαδικασιών εύρεσης λύσης (η οποία ίσως να μην είναι μοναδική), ολόκληρη τη δομή του Παρθενώνα. Στην πορεία παρουσιάζονται και μερικώς επεξεργάζονται ορισμένα θέματα μαθηματικού ενδιαφέροντος. Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα παρέχονται επίσης στο δοκίμιον.

Share

FACEBOOK | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |

Copyright © 2017. All Rights Reserved.