Πλινθώματα από ορείχαλκο, κορινθιακά κράνη και αμφορείς βρέθηκαν στα ανοικτά των ακτών της Σικελίας στην αρχαία Ελληνική πόλη του Γέλα

Το πλοίο ταξίδευε και΄στην ελληνική πόλη της Μασσαλίας

ΒΙΝΤΕΟ
Ελληνικά αντικείμενα του 7ου αιώνα π.Χ στην Σικελία στην ελληνική πόλη Γέλα αποτελούμενα από 47 ράβδους ορείχαλκου, δύο κορινθιακά κράνη, αρχαϊκούς αμφορείς και μια σφαιρική φιάλη « Μασσαλιώτισσα » (δηλ., Από την αρχαία ελληνική αποικία της

Μασσαλίας στη Γαλλία), βρέθηκαν στα ανοικτά των ακτών της Bulala, κοντά στην αρχαία ελληνική αποικία του Γέλα, στη νότια Σικελία. Τα ευρήματα χρονολογούνται μεταξύ του τέλους του έβδομου αιώνα και στις αρχές του έκτου αιώνα π.Χ..

Ο Ορείχαλκος ήταν ένα πολύτιμο μέταλλο, που θεωρείται το δεύτερο μόνο και συγκρίσιμο με τον
χρυσό σε αξία, η φήμη του οποίων συνδέεται επίσης κατα κάποιο τρόπο με τη θρυλική χαμένη ήπειρο της Ατλαντίδας, που περιγράφεται από τον Έλληνα φιλόσοφο Πλάτωνα στην διάλογος του Κριτία

Ένα άλλο φορτίο με 39 ράβδους ορείχαλκου ανακτήθηκαν σε βάθος περίπου πέντε μέτρων στην ίδια περιοχή τον Δεκέμβριο του 2014
Τα πλινθώματα διαφέρουν σε σχήμα, το βάρος και το μήκος: από ένα ελάχιστο 17 εκ. και βάρος 254 γρ με ανώτατο όριο τα 32 εκ. και βάρος 1340 γρ.

Μια ανάλυση που πραγματοποιήθηκε από τον ερευνητή Ντάριο Πανέτα της «Technology for Quality» με τη μέθοδο του φθορισμού ακτίνων Χ αποκάλυψαν ότι τα πλινθώματα έγιναν από χαλκό (80%) και ψευδαργύρο (20%) περιέχει επίσης το κράμα και μικρά ίχνη μολύβδου και νικελίου.

Η παρουσία των ξύλινων σανίδωματων στο βυθό της θάλασσας κοντά στη χρυσού υποδηλώνει αυτά ήταν μέρος του φορτίου που μεταφέρεται από πλοία κατά τον κατάπλου από την ελληνική Γέλα όπου ναυάγησε μόλις λίγα μέτρα από την ακτή.

Η ανακάλυψή τους δείχνει τον πλούτο της ελληνικής πόλεως του Γέλα στην αρχαιότητα επίσης δείχνει και την παρουσία των πλουσίων και εξειδικευμένων εργαστήριων χειροτεχνίας για την παραγωγή των αντικειμένων μεγάλης αξίας.

(Δυο ζωντανές μαρτυρίες από στόματα των αντιπάλων τους)

Ηλιάδης Σάββας, δάσκαλος

  1. Από το βιβλίο «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΥΓΕΛΗΣ», του δημοδιδασκάλου και Μακεδονομάχου Ιωάννου Ξανθού, καταγομένου από την Γευγελή της Μακεδονίας, μεταφέρουμε το παρακάτω απόσπασμα: Μέρος ΣΤ΄:«ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΓΕΥΓΕΛΗΝ»

Την 11ην Ιουλίου 1908 ανεκηρύχθη το Τουρκικόν Σύνταγμα και εις Γευγελήν. Κατά την ημέραν ταύτην όλοι οι Οθωμανοί της Γευγελής και των πέριξ χωρίων κατήλθον εις πάνδημον ένοπλον συλλαλητήριον προ του Διοικητηρίου, όπυ είχον κατέλθει και παρουσιασθή μικρά αντάρτικα σώματα Ελληνικά και κομιτατζήδων. Συνεχίστε την ανάγνωση

ΣΕΡΒΟΙ-ΣΕΡΒΙΑ

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Β΄ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ

Ὅτι ὁ ἄρχων Σερβλίας ἐξ ἀρχῆς, ἤγουν ἀπὸ τῆς βασιλείας Ἡρακλείου τοῦ βασιλέως, δουλικῶς ἐστιν ὑποτεταγµένος τῷ Ῥωµαίων βασιλεῖ, καὶ οὐδέποτε τῷ ἄρχοντι Βουλγαρίας καθυπετάγη1.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Συνεχίστε την ανάγνωση