Το αντικείμενο που παρουσιάζεται εδώ είναι η Μαντινική χώρα. Πρόκειται για το ανατολικό κομμάτι τηςαρχαίας Αρκαδίας εξεταζόμενο από τοπογραφική κυρίως άποψη. Βασικά σημεία αναφοράς για την

τοπογραφική αυτή προσέγγιση αποτελούν το κείμενο του Παυσανία, το οποίο ακριβώς λειτουργεί ως

περιηγητικός οδηγός, αλλά και τα κατάλοιπα που έχει φέρει στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΔΩ

Share

FACEBOOK | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |

Copyright © 2017. All Rights Reserved.