Τριδιάστατη αναπαράσταση της πόλεως της Θεσσαλονίκης και του συγκροτήματος του παλατιού ου Γαλέριου κατά τον 4ο αιώνα μ.Χ.



Παραγωγή :3D Animation Βλαδίμηρος Νεφίδης

FACEBOOK | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |

Copyright © 2017. All Rights Reserved.