Ἀναφορὰ στὸ ἔργο τοῦ Xρ. Βακαλόπουλου (βίντεο)

Ὁ Νίκος Μαυρίδης ἀναφέρεται στὸ ἔργο τῶν Χρήστου Βακαλόπουλου καὶ Σταύρου Τσιώληἐξετάζοντας τὸ βιβλίου του πρώτου, “ἡ γραμμὴ τοῦ ὁρίζοντος” καὶ τὴν ταινία “παρακαλῶ γυναῖκες μὴν κλαῖτε” ποὺ σκηνοθετήθηκε ἀπὸ κοινοῦ.
Στὴν πρώτη περίπτωση μέσα ἀπὸ τὸ ταξίδι τῆς ἀστῆς ἡρωίδας τοῦ βιβλίου Ρέας Φρανζτῆ στὴν Πάτμο, καὶ τῆς ἐσωτερικῆς μεταστροφῆς της, ὁδηγούμαστε στὴν ἀνίχνευση τῆς ξεχασμένης ἰωνικῆς μας ταυτότητας. στὸ δεύτερο τμῆμα της ὁμιλίας καὶ στὸ κύριο κομμάτι τῆς συζήτησης, ἀκολουθεῖ τὴν πορεία τῶν γυρολόγων πρωταγωνιστῶν τῆς ταινίας καὶ ἀναζητάει τὸν χαμένο ρυθμὸ τῆς πόλης σὲ ἀντιστοιχία μὲ τὸν ξεχασμένο ρυθμὸ τῆς Ἀρκαδίας.

Στὸ δεύτερο αὐτὸ ταξίδι, ἀποκαλύπτει στὸ ἔργο τῶν Βακαλόπουλου καὶ Τσιώλη, τὸν τρόπο ποὺ οἱ δύο ἔρχονται ἀντιμέτωποι μὲ τὸν ἀπόηχο τοῦ παρελθόντος ὅπως ἐπιβιώνει στὴν ὀρεινὴ Ἀρκαδία. χωρὶς νὰ ἑπικρίνεται κάποια ἀπὸ τὶς δύο πλευρὲς, ἀστικὴ-νεωτερικὴ ἢ ἀγροτικὴ-προνεωτερική, προτείνεται ἕνα κοίταγμα ποὺ ἐπιθυμεῖ τὴν ἑνότητα καὶ τὴ συνάφεια χωρὶς ἐξωραϊσμοὺς καὶ ἁπλουστεύσεις.

Πηγή: Αντίφωνο

Αντί Εισαγωγής

Ο Προμηθεύς Δεσμώτης[1]

«Μύθος λόγου τινος έμφασις εστιν, ανα­κλώντος επ’ άλλα την διάνοιαν» (Πλούταρ­χος). Ο μύθος, κάθε μύθος, είναι συμβολισμός. Πίσω από τις εικόνες του πρέπει να αναζητήσει κανείς τον βαθύτερο «λόγον», αυτόν πού οδήγησε στην πλάση του. Τούτο είναι συχνά δυσχερέστατο για την πρόσθετη αιτία, ότι οι μύθοι ήσαν παμπάλαιες εικονικές περιγραφές, μεταδιδόμενες προ­φορικώς από γενεάς εις γενεάν, κάθε μία των οποίων προσέθετε ή αφαιρούσε κάποιο ακόμη στοιχείο της περιγραφής τους, Συνεχίστε την ανάγνωση

Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης υπήρξε το αποτέλεσμα της πολιορκίας της βυζαντινής πρωτεύουσας, της οποίας Αυτοκράτορες ήταν ο Αλέξιος Δ” ο Αλέξιος Ε” Μούρτζουφλος και ο Θεόδωρος Α” από την Δ” Σταυροφορία, με επικεφαλής τον Ερρίκο Δάνδολο, τον Βονιφάτιο τον Μομφερατικό και τον Βαλδουίνο Α”. Η σταυροφορία διήρκεσε μέχρι το 1204 , όταν τελικά η Κωνσταντινούπολη αλώθηκε.

Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης υπήρξε το αποτέλεσμα της πολιορκίας της βυζαντινής πρωτεύουσας, της οποίας Αυτοκράτορες ήταν ο Αλέξιος Δ” ο Αλέξιος Ε” Μούρτζουφλος και ο Θεόδωρος Α” από την Δ” Σταυροφορία, με επικεφαλής τον Ερρίκο Δάνδολο, τον Βονιφάτιο τον Μομφερατικό και τον Βαλδουίνο Α”. Η σταυροφορία διήρκεσε μέχρι το 1204 , όταν τελικά η Κωνσταντινούπολη αλώθηκε.

Γράφει ο Θανάσης Μπαντές

Το μυθιστόρημα του Παπαδιαμάντη «Οι έμποροι των Εθνών» κυκλοφόρησε για πρώτη φορά, σε συνέχειες, στην εφημερίδα «Μη Χάνεσαι» από το Νοέμβριο του 1882 ως το Φεβρουάριο του 1883. Έκτοτε εκδίδεται κι επανεκδίδεται και η πρόβλεψη ότι θα εξακολουθήσει να κεντρίζει το εκδοτικό ενδιαφέρον εσαεί δεν είναι καθόλου παρακινδυνευμένη. Συνεχίστε την ανάγνωση