Νικόλαος Κατσούλης.

Κατάγομαι από την Αλεξ/πολη και είμαι Συνθέτης. Από την αγάπη μου για την πατρίδα, τον πολιτισμό της και την αρχαία ιστορία της τόλμησα να δώσω μία άλλη εκδοχή αποκρυπτογράφησης του Δίσκου της Φαιστού. Ήξερα ότι πολλοί έχουν αποκρυπτογραφήση τον Δίσκο είτε ως κείμενο, είτε ως παιχνίδι, δεν υπήρχε εκδοχή μουσικού κειμένου. Μελετώντας την αρχαία Ελληνική Μουσική με τους πίνακες των συμβόλων των μουσικών φθόγγων του αρχαίου θεωρητικού μουσικού Αλυπίου (4ος μ.χ.), ολοκλήρωσα την αποκρυπτογράφηση των συμβόλων του Δίσκου με αρχαία ελληνική και σύγχρονη μουσική.

Ο Δίσκος της Φαιστού: Τα σύμβολα που απεικονίζονται επάνω στον Δίσκο έχουν αποκρυπτογραφηθεί σε μουσική σημειογραφία της δικής μου έμπνευσης για άρπα/λύρα, φωνή και κρουστό. Στη ταινία μικρού μήκους, που σκηνοθετήθηκε από τον BRBDENIS, μία νεαρή γυναίκα των παλαιών χρόνων, που ερμηνεύτηκε από την Αναστασία Ουζουνίδου, βρίσκει το δίσκο της Φαιστού κοντά στη θάλασσα και με τις μαγικές δυνάμεις της εξαφανίζεται σε μία άλλη διάσταση.

Faistos’ Disc: The symbols that are illustrated on the Disc are deciphered in musical notation of my own inspiration for Harp/Lyra, Voice & Percussion. At the mini-film directed by BRBDENIS, a young woman from the ancient times, played by Anastasia Ouzounidou, finds Faistos’ Disc by the sea and with its magical powers dissapears into another dimension.

(Δυο ζωντανές μαρτυρίες από στόματα των αντιπάλων τους)

Ηλιάδης Σάββας, δάσκαλος

  1. Από το βιβλίο «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΥΓΕΛΗΣ», του δημοδιδασκάλου και Μακεδονομάχου Ιωάννου Ξανθού, καταγομένου από την Γευγελή της Μακεδονίας, μεταφέρουμε το παρακάτω απόσπασμα: Μέρος ΣΤ΄:«ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΓΕΥΓΕΛΗΝ»

Την 11ην Ιουλίου 1908 ανεκηρύχθη το Τουρκικόν Σύνταγμα και εις Γευγελήν. Κατά την ημέραν ταύτην όλοι οι Οθωμανοί της Γευγελής και των πέριξ χωρίων κατήλθον εις πάνδημον ένοπλον συλλαλητήριον προ του Διοικητηρίου, όπυ είχον κατέλθει και παρουσιασθή μικρά αντάρτικα σώματα Ελληνικά και κομιτατζήδων. Συνεχίστε την ανάγνωση

ΣΕΡΒΟΙ-ΣΕΡΒΙΑ

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Β΄ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ

Ὅτι ὁ ἄρχων Σερβλίας ἐξ ἀρχῆς, ἤγουν ἀπὸ τῆς βασιλείας Ἡρακλείου τοῦ βασιλέως, δουλικῶς ἐστιν ὑποτεταγµένος τῷ Ῥωµαίων βασιλεῖ, καὶ οὐδέποτε τῷ ἄρχοντι Βουλγαρίας καθυπετάγη1.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Συνεχίστε την ανάγνωση