Θέμα του συγκεκριμένου επεισοδίου της σειράς «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ» είναι η καταστροφή του Παρθενώνα από τον ΜΟΡΟΖΙΝΙ και οι αναστηλωτικές εργασίες για την αποκατάσταση του μνημείου. Περιγράφεται το ιστορικό πλαίσιο της εκστρατείας του ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΜΟΡΟΖΙΝΙ στην Αθήνα και της ανατίναξης του Παρθενώνα. Η αρχιτέκτων-αρχαιολόγος ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗ παρουσιάζει την κατάσταση των μνημείων της Ακρόπολης πριν την έλευση του ΜΟΡΟΖΙΝΙ. Ο ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΡΡΕΣ, αρχιτέκτων, υπεύθυνος για την αναστήλωση του Παρθενώνα, παρουσιάζει αναλυτικά τα αποτελέσματα των επιστημονικών ερευνών για τις καταστροφές στο μνημείο και στη συνέχεια μιλά για το ιστορικό των αναστηλώσεων του μνημείου, με αφετηρία το αναστηλωτικό πρόγραμμα που ξεκίνησε μετά την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους και πραγματοποιείται έως την περίοδο αυτή στην Ακρόπολη. Η εκπομπή περιλαμβάνει πλάνα του Παρθενώνα, καθώς και πλάνα από έκθεση της Γενναδείου Βιβλιοθήκης με θέμα την Ακρόπολη πριν και μετά την καταστροφή, και πλάνα από την έκθεση για το αναστηλωτικό έργο που λαμβάνει χώρα στο Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως.

ΣΕΡΒΟΙ-ΣΕΡΒΙΑ

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Β΄ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ

Ὅτι ὁ ἄρχων Σερβλίας ἐξ ἀρχῆς, ἤγουν ἀπὸ τῆς βασιλείας Ἡρακλείου τοῦ βασιλέως, δουλικῶς ἐστιν ὑποτεταγµένος τῷ Ῥωµαίων βασιλεῖ, καὶ οὐδέποτε τῷ ἄρχοντι Βουλγαρίας καθυπετάγη1.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Συνεχίστε την ανάγνωση

Στις 16 Φεβρουαρίου 1914 το Δέλβινο και οι Άγιοι Σαράντα ανακηρύσσουν την Αυτονομία τους. Παρά τις διαταγές της Ελληνικής Κυβέρνησης προς τις Aρχές για παρεμπόδιση των εκδηλώσεων, η Προσωρινή Κυβέρνηση στο Αργυρόκαστρο αποφάσισε η ανακήρυξη της Αυτονομίας να γίνει επίσημα στις 17 Φεβρουαρίου και μάλιστα να λάβει πανηγυρικό χαρακτήρα για την τόνωση του ηθικού του λαού. Ως τόπος ορίσθηκε κατάλληλος χώρος κοντά στο Αργυρόκαστρο, στις όχθες του ποταμού Δρίνου. Συνεχίστε την ανάγνωση