Ο  αρχαίος ναός της Κυβέλης, στην τοποθεσία Μπαλτσίκ της Βάρνας, στη Βουλγαρία, έχει εμπλουτίσει με πολλά ευρήματα το μουσείο της πόλης.
Κατά τους τελευταίους μήνες έχουν αναστηλωθεί και συντηρηθεί σημαντικά τμήματα του αρχαίου ναού με χρηματοδότηση από το εξωτερικό ( σημ. πιθανόν από τα ευρωπαϊκά ταμεία).
Τα ευρήματα στον αρχαίο ναό είναι πολλά, όπως αγάλματα,  αρχαία ελληνικά νομίσματα, αντικείμενα τελετών κλπ.
Τα περισσότερα ευρήματα έχουν
μεταφερθεί στο τοπικό αρχαιολογικό μουσείο, το οποίο πρόσφατα έχει ανακαινισθεί.

«Στην πρώτη αίθουσα παρουσιάζονται ευρήματα από την προϊστορική εποχή. Στη δεύτερη αίθουσα φιλοξενούνται αγάλματα και επιγραφές από την ελληνιστική περίοδο και η τρίτη αίθουσα  είναι εξ’ ολοκλήρου αφιερωμένη στο Ναό της Κυβέλης».

« Εκεί μπορεί κανείς να δει το αέτωμα με το Θεό Ήλιο, τα γλυπτά των θεαινών, τις αρχαίες επιγραφές (ελληνικές),  και περιέχονται ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την περιοχή, επίσης υπάρχει και η κεφαλή του Ποσειδώνα».

Η έκθεση παρουσιάζει στην ανακαινισμένη μορφή της, τις αρχαιολογίες ανασκαφές που διενεργήθηκαν το 1907 στην περιοχή Balchik από τους αδελφούς Herman και Karel Shkorpil, σύμφωνα με το δημοσίευμα του βουλγαρικού ‘Φόκους’.

© mikres-ekdoseis- Γιῶργος Ἐχέδωρος

(Δυο ζωντανές μαρτυρίες από στόματα των αντιπάλων τους)

Ηλιάδης Σάββας, δάσκαλος

  1. Από το βιβλίο «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΥΓΕΛΗΣ», του δημοδιδασκάλου και Μακεδονομάχου Ιωάννου Ξανθού, καταγομένου από την Γευγελή της Μακεδονίας, μεταφέρουμε το παρακάτω απόσπασμα: Μέρος ΣΤ΄:«ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΓΕΥΓΕΛΗΝ»

Την 11ην Ιουλίου 1908 ανεκηρύχθη το Τουρκικόν Σύνταγμα και εις Γευγελήν. Κατά την ημέραν ταύτην όλοι οι Οθωμανοί της Γευγελής και των πέριξ χωρίων κατήλθον εις πάνδημον ένοπλον συλλαλητήριον προ του Διοικητηρίου, όπυ είχον κατέλθει και παρουσιασθή μικρά αντάρτικα σώματα Ελληνικά και κομιτατζήδων. Συνεχίστε την ανάγνωση

ΣΕΡΒΟΙ-ΣΕΡΒΙΑ

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Β΄ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ

Ὅτι ὁ ἄρχων Σερβλίας ἐξ ἀρχῆς, ἤγουν ἀπὸ τῆς βασιλείας Ἡρακλείου τοῦ βασιλέως, δουλικῶς ἐστιν ὑποτεταγµένος τῷ Ῥωµαίων βασιλεῖ, καὶ οὐδέποτε τῷ ἄρχοντι Βουλγαρίας καθυπετάγη1.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Συνεχίστε την ανάγνωση