Τόσα πολλά  αρχαία αντικείμενα που έχουν βρεθεί στην Μ. Ασία στην περιοχή  της Μαύρης Θάλασσας ,στην Σαμψούντα  που αυτό θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για νέα ιστορική έρευνα, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Η Μαρμάρινη προτομή του Πάνα που βρέθηκε στην Σαμψούντα

Κατά τη διάρκεια ανασκαφών στην περιοχή κομμάτια από τη ρωμαϊκή εποχή βρέθηκαν πρόσφατα. Τώρα το Ρωμαϊκή με τους επήλυδες Τούρκους είναι κάτι σχετικό… .εάν είναι προκλασική εποχή,κλασική  ή «Βυζαντινή» δεν έχει σημασία για αυτούς όλα είναι «ρωμαϊκή » εποχή ,οι ξένες αρχαιολογικές αποστολές μάλιστα ,γελάνε με αυτή την κατάσταση.  Μεταξύ αυτών είναι μια

δομή που διαθέτει αυτή την  μαρμάρινη προτομή του θεού Πάνα ,ένα τηγάνι, ένα χάλκινο κηροπήγιο  με το κεφάλι ενός ταύρου, το στήριγμα για το   χάλκινο κηροπήγιο , ένα μύλο από μάρμαρο και πολλά αντικείμενα που έχουν ήδη αναληφθεί στο πλαίσιο της προστασίας από την Διεύθυνση του Μουσείου της Σαμψούντας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, περισσότερες από 350 ανασκαφές που διεξάγονται στην επαρχία από τους επήλυδες Τούρκους και τις ξένες αρχαιολογικές αποστολές  από τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία, τις Κάτω Χώρες, τη Σουηδία, την Ελβετία, την Ιταλία και τον Καναδά σε έναν προϋπολογισμό σχεδόν 27 εκατομμύρια τουρκικές λίρες.

(Δυο ζωντανές μαρτυρίες από στόματα των αντιπάλων τους)

Ηλιάδης Σάββας, δάσκαλος

  1. Από το βιβλίο «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΥΓΕΛΗΣ», του δημοδιδασκάλου και Μακεδονομάχου Ιωάννου Ξανθού, καταγομένου από την Γευγελή της Μακεδονίας, μεταφέρουμε το παρακάτω απόσπασμα: Μέρος ΣΤ΄:«ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΓΕΥΓΕΛΗΝ»

Την 11ην Ιουλίου 1908 ανεκηρύχθη το Τουρκικόν Σύνταγμα και εις Γευγελήν. Κατά την ημέραν ταύτην όλοι οι Οθωμανοί της Γευγελής και των πέριξ χωρίων κατήλθον εις πάνδημον ένοπλον συλλαλητήριον προ του Διοικητηρίου, όπυ είχον κατέλθει και παρουσιασθή μικρά αντάρτικα σώματα Ελληνικά και κομιτατζήδων. Συνεχίστε την ανάγνωση

ΣΕΡΒΟΙ-ΣΕΡΒΙΑ

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Β΄ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ

Ὅτι ὁ ἄρχων Σερβλίας ἐξ ἀρχῆς, ἤγουν ἀπὸ τῆς βασιλείας Ἡρακλείου τοῦ βασιλέως, δουλικῶς ἐστιν ὑποτεταγµένος τῷ Ῥωµαίων βασιλεῖ, καὶ οὐδέποτε τῷ ἄρχοντι Βουλγαρίας καθυπετάγη1.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Συνεχίστε την ανάγνωση