ΜΑΣ ΣΥΝΔΕΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΜΑΣ  ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΟΛΛΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΟΥΝ 

Στο   βιβλίο   αυτό    παρουσιάζονται  οι   ανασκαφικές έρευνες των  Γερμανών αρχαιολόγων  Rudolf  Stampfuss και  Elisabeth Schmid  που  πραγματοποιήθηκαν στα  μέσα περίπου του περασμένου αιώνα στη βραχοσκεπή Σεϊντί  της  Αλιάρτου  και   βεβαίωσαν  κατοίκηση από   την Ανώτερη  Παλαιολιθική. Η αποκάλυψη αυτή  αποδείχθηκε θεμελιώδους σημασίας, γιατί άλλαξε ουσιαστικά τον χάρτη  

της  Ελλάδας  που   εμφανιζόταν  μέχρι   τότε   χωρίς  αποτύπωση παλαιολιθικών θέσεων.   Παράλληλα γίνεται  μια  γενικότερη επισκόπηση του  προϊστορικού πολιτισμού  της  Βοιωτίας κατά  την  εποχή   του  λίθου  και παρουσιάζονται τα  σημαντικότερα ευρήματα, τα  οποία προσφέρουν και  μια  εικόνα  για  τον  τρόπο ζωής  και  τις συνθήκες διαβίωσης των  προϊστορικών κατοίκων.

Ο Πάρις  Βαρβαρούσης δίδαξε μαθήματα Διεθνών  Σχέσεων στα  Πανεπιστήμια Αθηνών  και  Μονάχου. Τα τελευταία χρόνια  επικεντρώθηκε  σε θέματα ελληνικού  πολιτισμού  και  δημοσίευσε μελέτες με έμφαση στο  χώρο  της  προϊστορικής  και  κλασικής Βοιωτίας.
Πρόσφατες μελέτες:
•  Η  Αρχαία Αλίαρτος: Ιστορία και  Πολιτισμός,  Εκδόσεις Παπαζήση, 2010
•  Η  διδασκαλία στο   γυμνάσιο της αρχαίας Αλιάρτου,  scribd, Βοιωτικά Γράμματα, 2011
•  Ογχήστια: Αρματοδρομίες προς τιμήν  του Ποσειδώνα, Βιβλιοθήκη  Λιβαδειάς, 2011
•  Η  γυναίκα στην αρχαία Αλίαρτο, Αρχαιολογία & Τέχνες,  2013


Αντί Εισαγωγής

Ο Προμηθεύς Δεσμώτης[1]

«Μύθος λόγου τινος έμφασις εστιν, ανα­κλώντος επ’ άλλα την διάνοιαν» (Πλούταρ­χος). Ο μύθος, κάθε μύθος, είναι συμβολισμός. Πίσω από τις εικόνες του πρέπει να αναζητήσει κανείς τον βαθύτερο «λόγον», αυτόν πού οδήγησε στην πλάση του. Τούτο είναι συχνά δυσχερέστατο για την πρόσθετη αιτία, ότι οι μύθοι ήσαν παμπάλαιες εικονικές περιγραφές, μεταδιδόμενες προ­φορικώς από γενεάς εις γενεάν, κάθε μία των οποίων προσέθετε ή αφαιρούσε κάποιο ακόμη στοιχείο της περιγραφής τους, Συνεχίστε την ανάγνωση

Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης υπήρξε το αποτέλεσμα της πολιορκίας της βυζαντινής πρωτεύουσας, της οποίας Αυτοκράτορες ήταν ο Αλέξιος Δ” ο Αλέξιος Ε” Μούρτζουφλος και ο Θεόδωρος Α” από την Δ” Σταυροφορία, με επικεφαλής τον Ερρίκο Δάνδολο, τον Βονιφάτιο τον Μομφερατικό και τον Βαλδουίνο Α”. Η σταυροφορία διήρκεσε μέχρι το 1204 , όταν τελικά η Κωνσταντινούπολη αλώθηκε.

Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης υπήρξε το αποτέλεσμα της πολιορκίας της βυζαντινής πρωτεύουσας, της οποίας Αυτοκράτορες ήταν ο Αλέξιος Δ” ο Αλέξιος Ε” Μούρτζουφλος και ο Θεόδωρος Α” από την Δ” Σταυροφορία, με επικεφαλής τον Ερρίκο Δάνδολο, τον Βονιφάτιο τον Μομφερατικό και τον Βαλδουίνο Α”. Η σταυροφορία διήρκεσε μέχρι το 1204 , όταν τελικά η Κωνσταντινούπολη αλώθηκε.

Γράφει ο Θανάσης Μπαντές

Το μυθιστόρημα του Παπαδιαμάντη «Οι έμποροι των Εθνών» κυκλοφόρησε για πρώτη φορά, σε συνέχειες, στην εφημερίδα «Μη Χάνεσαι» από το Νοέμβριο του 1882 ως το Φεβρουάριο του 1883. Έκτοτε εκδίδεται κι επανεκδίδεται και η πρόβλεψη ότι θα εξακολουθήσει να κεντρίζει το εκδοτικό ενδιαφέρον εσαεί δεν είναι καθόλου παρακινδυνευμένη. Συνεχίστε την ανάγνωση