ΑΤΤΙΚΗ

Χάρτης  των  δήμων  και  των  φυλών.  Κάθε  χρώμα  αντιπροσωπεύει  μία  από  τις  10 φυλές,  κάθε  σύμβολο  ένα  δήμο.  Οι  γραμμές  συνδέουν  ομάδες  δήμων  που  ανήκουν στην ίδια φυλή. Ο αριθμός που αναγράφεται σε κάθε σύμβολο δηλώνει τους αντιπροσώπους που ο συγκεκριμένος δήμος έστελνε κάθε χρόνο στη Βουλή.

ΚΑΤΑ – John McΚ. Camp II  ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΚΔΟΣΗ 2009

Share

FACEBOOK | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |

Copyright © 2017. All Rights Reserved.