Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΦΡΑΧΘΙ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Το ζήτημα της αρχαιότητας του ανθρώπου και της προέλευσης των λίθινων εργαλείων –τα οποία είχαν θεωρηθεί ως «κεραύνια» κατά το Μεσαίωνα– απασχόλησε σοβαρά τη λογιοσύνη στη Δύση κατά την Αναγέννηση και το Διαφωτισμό. Η αποδοχή της φυσικής ιστορίας του ανθρώπου και της μακρόχρονης παρουσίας του στη γη έγινε στο
δεύτερο μισό του 19ου αιώνα χάρη στις έρευνες του Γάλλου J.J. Βoucher de Perthes και τον πραγματισμό των Άγγλων γεωλόγων, όλα αυτά σε ένα κλίμα αισιοδοξίας που γεννούσε η πίστη στην πρόοδο της επιστήμης. Έκτοτε οι επιστήμες της Παλαιοανθρωπολογίας και της Προϊστορικής Αρχαιολογίας με έμφαση στην Παλαιολιθική εποχή γνωρίζουν ιδιαίτερη άνθηση στη Δυτική Ευρώπη.

«Πού αρχίζει το παρελθόν μας; Η συγκρότηση της επιστήμης της Παλαιοανθρωπολογίας και της Παλαιολιθικής Αρχαιολογίας στην Ελλάδα» είναι ο τίτλος επιστημονικής ημερίδας που διοργανώνει το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, στις 12 Οκτωβρίου 2013.

Στόχος της ημερίδας είναι η διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έγινε η πρόσληψη και η διαχείριση των παραπάνω εννοιών στη σύγχρονη Ελλάδα, η ένταξη/ενσωμάτωση της προβληματικής της ανθρωπογένεσης στην αρχαιολογική σκέψη και στην ιστορική προσέγγιση του παρελθόντος στη χώρα και η ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας για το απώτερο παρελθόν στην Ελλάδα στο τρίπτυχο «έρευνα πεδίου/πανεπιστημιακή διδασκαλία/δημοσίευση των αποτελεσμάτων». Επίσης θα γίνει αναφορά στην περαιτέρω διάδοση της γνώσης στην κοινωνία (ανάδειξη θέσεων, μουσειακές εκθέσεις, διδασκαλία στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τύπος κ.λπ.).

Διοργανωτές: Γεωργία Κουρτέση-Φιλιππάκη (Επίκουρη καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας), Βαγγέλης Καραμανωλάκης (Λέκτορας Θεωρίας της Ιστορίας και Ιστοριογραφίας).

Το ακριβές πρόγραμμα και οι συμμετέχοντες στην ημερίδα θα ανακοινωθούν σύντομα.

Πότε και πού

Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2013 (10.00-20.00), Αμφιθέατρο «Ι. Δρακόπουλος», Προπύλαια Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30).

Αντί Εισαγωγής

Ο Προμηθεύς Δεσμώτης[1]

«Μύθος λόγου τινος έμφασις εστιν, ανα­κλώντος επ’ άλλα την διάνοιαν» (Πλούταρ­χος). Ο μύθος, κάθε μύθος, είναι συμβολισμός. Πίσω από τις εικόνες του πρέπει να αναζητήσει κανείς τον βαθύτερο «λόγον», αυτόν πού οδήγησε στην πλάση του. Τούτο είναι συχνά δυσχερέστατο για την πρόσθετη αιτία, ότι οι μύθοι ήσαν παμπάλαιες εικονικές περιγραφές, μεταδιδόμενες προ­φορικώς από γενεάς εις γενεάν, κάθε μία των οποίων προσέθετε ή αφαιρούσε κάποιο ακόμη στοιχείο της περιγραφής τους, Συνεχίστε την ανάγνωση

Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης υπήρξε το αποτέλεσμα της πολιορκίας της βυζαντινής πρωτεύουσας, της οποίας Αυτοκράτορες ήταν ο Αλέξιος Δ” ο Αλέξιος Ε” Μούρτζουφλος και ο Θεόδωρος Α” από την Δ” Σταυροφορία, με επικεφαλής τον Ερρίκο Δάνδολο, τον Βονιφάτιο τον Μομφερατικό και τον Βαλδουίνο Α”. Η σταυροφορία διήρκεσε μέχρι το 1204 , όταν τελικά η Κωνσταντινούπολη αλώθηκε.

Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης υπήρξε το αποτέλεσμα της πολιορκίας της βυζαντινής πρωτεύουσας, της οποίας Αυτοκράτορες ήταν ο Αλέξιος Δ” ο Αλέξιος Ε” Μούρτζουφλος και ο Θεόδωρος Α” από την Δ” Σταυροφορία, με επικεφαλής τον Ερρίκο Δάνδολο, τον Βονιφάτιο τον Μομφερατικό και τον Βαλδουίνο Α”. Η σταυροφορία διήρκεσε μέχρι το 1204 , όταν τελικά η Κωνσταντινούπολη αλώθηκε.

Γράφει ο Θανάσης Μπαντές

Το μυθιστόρημα του Παπαδιαμάντη «Οι έμποροι των Εθνών» κυκλοφόρησε για πρώτη φορά, σε συνέχειες, στην εφημερίδα «Μη Χάνεσαι» από το Νοέμβριο του 1882 ως το Φεβρουάριο του 1883. Έκτοτε εκδίδεται κι επανεκδίδεται και η πρόβλεψη ότι θα εξακολουθήσει να κεντρίζει το εκδοτικό ενδιαφέρον εσαεί δεν είναι καθόλου παρακινδυνευμένη. Συνεχίστε την ανάγνωση