Το αρχαίο θέατρο της Πλευρώνας

Την Τρίτη 18 Ιουνίου του 2013 υπεγράφη από το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης η τροποποίηση

της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης, ύψους 125.000,00 ευρώ, η οποία είχε υπογραφεί στις 20 Δεκεμβρίου 2010 για το έργο: «Έρευνα και μελέτη αποκατάστασης αρχαίων θεάτρων Πλευρώνας και Οινιαδών».
Η προγραμματική σύμβαση τροποποιήθηκε ως προς:

1. το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της,

2. το φορέα εκτέλεσης του αντικειμένου της,

3. τον προϋπολογισμό, τους πόρους, τη χρηματοδότηση και την προκαταβολή

4. τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

5. το όργανο παρακολούθησης της σύμβασης και τις αρμοδιότητές του.

Το αρχαίο θέατρο των Οινιαδών

Με την υπογραφή της τροποποίησης της σύμβασης η έρευνα και η μελέτη αποκατάστασης των αρχαίων θεάτρων Πλευρώνας και Οινιαδών θα εκπονηθεί και θα παραδοθεί στις 30 Ιουνίου του 2014.

Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» ευχαριστεί θερμά την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, τον καθηγητή αρχιτεκτονικής του Α.Π.Θ. και επιστημονικό υπεύθυνο του έργου, κο Γιώργο Καραδέδο, την προϊσταμένη της ΛΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, κα Ολυμπία Βικάτου, την αρχαιολόγο και προϊσταμένη του τμήματος Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιογνωστικής Έρευνας της ΛΣΤ΄ Εφορείας, κα Φωτεινή Σαράντη και όλους όσους συμβάλλουν στην έρευνα και αποκατάσταση των αρχαίων θεάτρων Πλευρώνας και Οινιαδών.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι με την ολοκλήρωση της εκπόνησης της μελέτης αποκατάστασης των αρχαίων θεάτρων Πλευρώνας και Οινιαδών ανοίγει ο δρόμος για την ένταξη της υλοποίησης των εργασιών αποκατάστασης στο Ε.Σ.Π.Α.ayanamikun.skyscrapercity.com

Κάτω Πάφος-Μαλούτενα: Κυκλική λεκάνη στην «Ελληνιστική Οικία», από ανατολικά. Φωτογραφία: K. Żywic

Τη λήξη των ανασκαφών του 2016 στην Κάτω Πάφο-Μαλούτενα ανακοίνωσε το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου. Οι ανασκαφές διεξήχθησαν από την Πολωνική Αρχαιολογική Αποστολή, υπό τη διεύθυνση του δρος H. Meyza (Πανεπιστήμιο Βαρσοβίας). Συνεχίστε την ανάγνωση

(Δυο ζωντανές μαρτυρίες από στόματα των αντιπάλων τους)

Ηλιάδης Σάββας, δάσκαλος

  1. Από το βιβλίο «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΥΓΕΛΗΣ», του δημοδιδασκάλου και Μακεδονομάχου Ιωάννου Ξανθού, καταγομένου από την Γευγελή της Μακεδονίας, μεταφέρουμε το παρακάτω απόσπασμα: Μέρος ΣΤ΄:«ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΓΕΥΓΕΛΗΝ»

Την 11ην Ιουλίου 1908 ανεκηρύχθη το Τουρκικόν Σύνταγμα και εις Γευγελήν. Κατά την ημέραν ταύτην όλοι οι Οθωμανοί της Γευγελής και των πέριξ χωρίων κατήλθον εις πάνδημον ένοπλον συλλαλητήριον προ του Διοικητηρίου, όπυ είχον κατέλθει και παρουσιασθή μικρά αντάρτικα σώματα Ελληνικά και κομιτατζήδων. Συνεχίστε την ανάγνωση