Το έργο «Αναστήλωση, συντήρηση και ανάδειξη του Ωδείου Ηρώδου του Αττικού και της Στοάς Ευμένους Νότιας Κλιτύος Ακροπόλεως» εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. το Σεπτέμβριο του 2011. Ο προϋπολογισμός των εργασιών για την περίοδο 2011-2015 ανέρχεται σε 850.000 ευρώ. Οι εργασίες πραγματοποιούνται βάσει των εγκεκριμένων από το Κ.Α.Σ. μελετών. 

Α. Εργασίες στο Ηρώδειο:
1. Αναστήλωση της Ανατολικής παρόδου με την τοποθέτηση τριών σειρών εδωλίων από νέο Πεντελικό μάρμαρο, που πέραν της μορφολογικής και δομικής αποκατάστασης θα εξασφαλίσει την δυνατότητα χρήσης τους στις παραστάσεις του Φεστιβάλ Αθηνών.

Λεπτομέρεια πριν και τώρα απο την ανατολική άκρη της στοάς του Ευμένους

2. Στερέωση και αποκατάσταση
τμημάτων των εξωτερικών όψεων του Ανατολικού και Δυτικού μετωπικού τοίχου του κοίλου που παρουσιάζουν ετοιμορροπίες. Η στερέωση θα περιλαμβάνει συμπληρώσεις με νέο πειραϊκό ακτίτη των ελλειπόντων τμημάτων καθώς και των διακένων που προκύπτουν από την αφαίρεση παλαιότερων εργασιών, στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν υλικά διαφορετικά από τα υλικά της αρχαίας δόμησης.

3. Στερέωση και αποκατάσταση τριών τόξων του περιμετρικού τοίχου του κοίλου που έχουν καταπέσει, με την συμπλήρωση των τόξων και των αντίστοιχων τμημάτων τοίχων, για την αποκατάσταση της συνέχειας και την εξασφάλιση της ευστάθειας.

4. Συντήρηση των αρχαίων εδωλίων του κοίλου με την απομάκρυνση παλαιών κονιαμάτων καθαρισμό των επιφανειών και σφράγιση των ρηγματώσεων.


Στερέωση και αποκατάσταση τριών τόξων του περιμετρικού τοίχου του κοίλου που έχουν καταπέσει, με την συμπλήρωση των τόξων και των αντίστοιχων τμημάτων τοίχων, για την αποκατάσταση της συνέχειας και την εξασφάλιση της ευστάθειας.
Β. Εργασίες στη Στοά Ευμένους:

1. Στερέωση και αποκατάσταση των 10 σωζόμενων μεσαίων τόξων του βόρειου τοίχου της Στοάς από νέο πειραϊκό ακτίτη λίθο. Για την στερέωση και αποκατάσταση των τόξων θα γίνουν συγκολλήσεις θραυσμένων τεμαχίων και τοποθέτηση συμπληρωμάτων από νέο πειραϊκό ακτίτη, που κατασκευάζονται μετά την λήψη εκμαγείων.

2. Συμπλήρωση των φθαρμένων ή ελλειπόντων λιθοπλίνθων του αντιστοίχου τμήματος του κροκαλοπαγούς αναλήμματος των 10 σωζόμενων μεσαίων τόξων του βόρειου τοίχου της Στοάς. Οι συμπληρώσεις θα γίνουν κατά λίθο, στα μεν μικρότερα τμήματα με τεχνητό κροκαλοπαγή, στα δε μεγαλύτερα με προσθήκη αρχαίων αγελαίων θραυσμάτων κροκαλοπαγών.

3. Αναστήλωση της Βορειοανατολικής γωνίας της Στοάς με την αποκατάσταση των αρχαίων μαρμάρινων ορθοστατών, των βάσεων και τμήμα της στέψης τους. Αποκατάσταση του Ανατολικού τμήματος της γωνίας που παρουσιάζει παραμόρφωση με την αφαίρεση των ορθοστατών των βάσεων και της θεμελίωσης και ακολούθως την αποκατάσταση τους με την τοποθέτηση 2 συμπληρωμένων και 3 νέων ορθοστατών. Συντήρηση των αρχαίων μελών με συγκολλήσεις και συμπληρώσεις ελλειπόντων τμημάτων. Αποκατάσταση του Ανατολικού σκέλους της γωνίας με την τοποθέτηση των νέων βάσεων των συντηρημένων ορθοστατών και τμημάτων των στέψεων. Συμπλήρωση με νέο πειραϊκό ακτίτη του αντιθήματος του ανατολικού τμήματος της γωνίας.

Στερέωση και αποκατάσταση των 10 σωζόμενων μεσαίων τόξων του βόρειου τοίχου της Στοάς από νέο πειραϊκό ακτίτη λίθο. Για την στερέωση και αποκατάσταση των τόξων θα γίνουν συγκολλήσεις θραυσμένων τεμαχίων και τοποθέτηση συμπληρωμάτων από νέο πειραϊκό ακτίτη, που κατασκευάζονται μετά την λήψη εκμαγείων.,

Αναστήλωση της Βορειοανατολικής γωνίας της Στοάς με την αποκατάσταση των αρχαίων μαρμάρινων ορθοστατών, 
των βάσεων και τμήμα της στέψης τους. Αποκατάσταση του Ανατολικού τμήματος της γωνίας που παρουσιάζει παραμόρφωση με την αφαίρεση των ορθοστατών των βάσεων και της θεμελίωσης και ακολούθως την αποκατάσταση τους με την τοποθέτηση 2 συμπληρωμένων και 3 νέων ορθοστατών. Συντήρηση των αρχαίων μελών με συγκολλήσεις και συμπληρώσεις ελλειπόντων τμημάτων. Αποκατάσταση του Ανατολικού σκέλους της γωνίας με την τοποθέτηση των νέων βάσεων των συντηρημένων ορθοστατών και τμημάτων των στέψεων. Συμπλήρωση με νέο πειραϊκό ακτίτη
του αντιθήματος του Ανατολικού τμήματος της γωνίας.
Το Ασκληπιείο μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης τμήματος της Δωρικής Στοάς και την εγκατάσταση γερανογέφυρας στο Ναό του Ασκληπιού

Φωτορεαλιστική απόδοση της πρότασης αναστήλωσης του ναού του Ασκληπιού

diazoma.gr
Share

FACEBOOK | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |

Copyright © 2017. All Rights Reserved.