Αλλά και Ρωμαίοι ζούσαν στον χώρο αυτό ….Εδώ στον Τάμεση.
Οι αρχαιολόγοι έχουν ανακαλύψει στοιχεία των ανθρώπων που ζούσαν  στην Κοιλάδα του Τάμεση πριν από 9.000 χρόνια στην περιοχή της Crossrail όπως ονομάζεται σήμερα η περιοχή αυτή του Λονδίνου.

 

Προϊστορικά κειμήλια από ένα «χώρο λήψης υλικών ένα …εργοστάσιο των προϊστορικών ανθρώπων » περιλαμβάνει 150 κομμάτια από πυριτόλιθο από τη Μεσολιθική εποχή και έχει βρεθεί στην περιοχή στό Βόρειο Woolwich. Οι ειδικοί λένε ότι από το 7.000 π.Χ. χρησιμοποίησαν  το χώρο  για να παίρνουν

κροκάλες ποταμού  που χρησιμοποιούνται για να κάνουν τα εργαλεία τους εκ πυριτόλιθου  ,ο αρχαιολόγος του Crossrail  Jay Carver, δήλωσε: «Πρόκειται για μια μοναδική και συναρπαστική διαπίστωση που  αποκαλύπτει στοιχεία του ανθρώπου να έχει επιστρέψει στην Βρετανία , και ιδίως στην κοιλάδα του Τάμεση , μετά από μια μακρά παύση κατά τη διάρκεια της Εποχής των Παγετώνων.

«Είναι από μια χούφτα ανθρώπων που ζούσαν στην Κοιλάδα του Τάμεση εκείνη  τη στιγμή. «Η συγκέντρωση κομματιών από πυριτόλιθο δείχνει ότι αυτή ήταν μια εξαιρετικά σημαντική θέση για την προμήθεια υλικών για να κάνουν τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για  κυνήγι στα μικρά νησιά στις εκβολές του ποταμού Τάμεση.
 » Ένα χρυσό νόμισμα του 16ου αιώνα, που είχε χρησιμοποιηθεί ως κρεμαστό κόσμημα παρόμοιες με αυτά που φοριούνται εκείνο τον καιρό  ανακαλύφθηκε επίσης στην οδό Λίβερπουλ στο χώρο του σταθμού Crossrail.

Ταυτόχρονα, οι αρχαιολόγοι έχουν βρει στην θέση νεκροταφείο του 16ου αιώνα αλλά  και τα ρωμαϊκά ερείπια σε ένα εξαιρετικά καλά διατηρημένο ρωμαϊκό δρόμο που ανακαλύφθηκε επίσης μαζί με ανθρώπινα οστά. 
Τα οστά πιστεύεται ότι προέρχονται από ένα ρωμαϊκό νεκροταφείο περίπου 50 μέτρα από το χώρο της αρχαιολογικής ανασκαφής . 

(Δυο ζωντανές μαρτυρίες από στόματα των αντιπάλων τους)

Ηλιάδης Σάββας, δάσκαλος

  1. Από το βιβλίο «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΥΓΕΛΗΣ», του δημοδιδασκάλου και Μακεδονομάχου Ιωάννου Ξανθού, καταγομένου από την Γευγελή της Μακεδονίας, μεταφέρουμε το παρακάτω απόσπασμα: Μέρος ΣΤ΄:«ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΓΕΥΓΕΛΗΝ»

Την 11ην Ιουλίου 1908 ανεκηρύχθη το Τουρκικόν Σύνταγμα και εις Γευγελήν. Κατά την ημέραν ταύτην όλοι οι Οθωμανοί της Γευγελής και των πέριξ χωρίων κατήλθον εις πάνδημον ένοπλον συλλαλητήριον προ του Διοικητηρίου, όπυ είχον κατέλθει και παρουσιασθή μικρά αντάρτικα σώματα Ελληνικά και κομιτατζήδων. Συνεχίστε την ανάγνωση

ΣΕΡΒΟΙ-ΣΕΡΒΙΑ

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Β΄ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ

Ὅτι ὁ ἄρχων Σερβλίας ἐξ ἀρχῆς, ἤγουν ἀπὸ τῆς βασιλείας Ἡρακλείου τοῦ βασιλέως, δουλικῶς ἐστιν ὑποτεταγµένος τῷ Ῥωµαίων βασιλεῖ, καὶ οὐδέποτε τῷ ἄρχοντι Βουλγαρίας καθυπετάγη1.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Συνεχίστε την ανάγνωση