Ακόμη «νεκρό» είναι το έργο για τη στερέωση του εντυπωσιακού πύργου του Βιλεαρδουίνου στη Μεθώνη, ελλείψει εργατών. Ενώ το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ και υπάρχει ευκαιρία να σωθεί, οι ανεξήγητες πολύμηνες καθυστερήσεις συνεχίζονται και φέρνουν αυτό το μνημείο σε συνεχώς
και πιο δυσμενή κατάσταση.
Στις αρχές του χρόνου το έργο ξεκίνησε να δουλεύεται με 11 συμβασιούχους εργάτες, οι οποίοι όμως απολύθηκαν μετά από δύο μήνες! Και αυτό συνέβη επειδή η διαδικασία της πρόσληψής τους δεν έγινε όπως ακριβώς προβλεπόταν από τη νομοθεσία, που εκείνη την εποχή συνεχώς άλλαζε και ήταν πολύ δύσκολο να παρακολουθούν οι υπηρεσίες τις συνεχείς αλλαγές.
Ενώ λοιπόν θα περίμενε κανείς να κινηθούν οι υπηρεσίες με ταχύτητα για να προσληφθούν και πάλι εργάτες και να συνεχιστεί το έργο, ακόμη, τόσους μήνες μετά, δεν έχει γίνει τίποτα.
Σημειώνεται ότι στον πύργο έχει στηθεί η μεγάλη σκαλωσιά που θα χρησιμοποιηθεί για τις στερεωτικές εργασίες, η οποία έχει ενοικιαστεί με το ποσό των 62.000 ευρώ περίπου.
Το σε πόσο επικίνδυνη κατάσταση βρίσκεται ο πύργος φαίνεται από το γεγονός ότι υλικά του καταρρέουν ακόμη και τώρα, που οι καιρικές συνθήκες είναι πάρα πολύ ήσυχες. Είναι χαρακτηριστικό ότι πέτρες συνεχίζουν να πέφτουν και μερικές έχουν συγκρατηθεί στους διαδρόμους της σκαλωσιάς.

Η μελέτη
Το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ με 900.000 ευρώ περίπου. Η μελέτη προβλέπει εργασίες για την αποκατάσταση και ανάδειξη του δυτικού επιθαλάσσιου τείχους, καθώς και του νοτιοανατολικού επιθαλάσσιου πύργου (πύργος του Βιλεαρδουίνου) του κάστρου Μεθώνης, τα οποία έχουν υποστεί σημαντικές φθορές.
Ειδικά για τον πύργο του Βιλεαρδουίνου, προβλέπεται ανάκτηση της επιθαλάσσιας (νότιας) τοιχοποιίας του πύργου που έχει καταρρεύσει, εφαρμογή ενεμάτων σε όλους τους τοίχους, συμπλήρωση στον βόρειο, νότιο και ενδιάμεσο πεσσό, καθαρισμός αρμών και εν συνεχεία βαθύ αρμολόγημα της λιθοδομής, όπου χρειάζεται συρραφή της ρηγμάτωσης στον νότιο τοίχο, απομάκρυνση των νεότερων επεμβάσεων, εκεί όπου δεν ακολουθούν τα μορφολογικά στοιχεία του μνημείου, ανακατασκευή θόλων του πύργου (καθαίρεση σαθρών κονιαμάτων, αποκατάσταση ρωγμών με βαθύ αρμολόγημα, ανάκτηση τμημάτων που έχουν καταρρεύσει), αποκατάσταση οξυκόρυφων ανοιγμάτων, στερέωση λίθων, στεγανοποίηση επιπέδου του Πύργου (δάπεδο ορόφου).

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΩΝΗΣ ΕΘΝΟΣ

ΣΕΡΒΟΙ-ΣΕΡΒΙΑ

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Β΄ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ

Ὅτι ὁ ἄρχων Σερβλίας ἐξ ἀρχῆς, ἤγουν ἀπὸ τῆς βασιλείας Ἡρακλείου τοῦ βασιλέως, δουλικῶς ἐστιν ὑποτεταγµένος τῷ Ῥωµαίων βασιλεῖ, καὶ οὐδέποτε τῷ ἄρχοντι Βουλγαρίας καθυπετάγη1.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Συνεχίστε την ανάγνωση

Στις 16 Φεβρουαρίου 1914 το Δέλβινο και οι Άγιοι Σαράντα ανακηρύσσουν την Αυτονομία τους. Παρά τις διαταγές της Ελληνικής Κυβέρνησης προς τις Aρχές για παρεμπόδιση των εκδηλώσεων, η Προσωρινή Κυβέρνηση στο Αργυρόκαστρο αποφάσισε η ανακήρυξη της Αυτονομίας να γίνει επίσημα στις 17 Φεβρουαρίου και μάλιστα να λάβει πανηγυρικό χαρακτήρα για την τόνωση του ηθικού του λαού. Ως τόπος ορίσθηκε κατάλληλος χώρος κοντά στο Αργυρόκαστρο, στις όχθες του ποταμού Δρίνου. Συνεχίστε την ανάγνωση