Ανασκαφές της αρχαίας πόλης της Λαοδικείας -Λαοδίκεια η εν Φρυγία – έχουν αποκαλύψει 1.900 ετών τεράστιους κίονες σε βάθος επτά μέτρων . Οι κίονες  που βρέθηκαν στον τομέα της  βόρειας αγοράς, ένα από τα παλαιότερα χριστιανικά θρησκευτικά κέντρα στην Μικρά Ασία . Ο επικεφαλής των ανασκαφών, είπε ότι το στην
βόρειο αγορά που  είχε ανακαλυφθεί πέρυσι και είχαν συνεχείς εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης εκεί . 
Είπε ότι ήταν ένα από τις  μεγαλύτερες κτιστές αγορές  στην Μικρά Ασία.»Οι στοές και τα περιστύλια εδώ είναι σε ορθογώνιο σχήμα σε μια έκταση 35.000 τετραγωνικών μέτρων. Εμείς ανασκάψαμε και κάναμε σωστικές ανασκαφές  στο παρελθόν τις ανατολικές  στοές . Φέτος βρήκαμε την επέκταση αυτών των στηλών σε επτά μέτρα βάθος .
Ήταν στην ίδια κατάσταση όπως όταν ένας σεισμός τις κατέστρεψε τους. Οι στήλες χρονολογούνται 1.900 χρόνια πριν. 
Η Λαοδίκεια η εν Φρυγία (στη Φρυγία) ήταν αρχαία πόλη της Μικράς Ασίας, κτισμένη στο σημείο που ο ποταμός Λύκος συμβάλλει με τον ποταμό Μαίανδρο.. Στην αρχή την ονόμαζαν Διόσπολη και μετά Ροάς. Λαοδίκεια ονομάσθηκε από τον Αντίοχο Β΄ προς τιμή της συζύγου του. Η πόλη καταστράφηκε από σεισμό το 66 π.Χ. και την ανοικοδόμησε ο Μάρκος Αυρήλιος.
Η Λαοδίκεια της Φρυγίας υπήρξε μία από τις πρώτες πόλεις που εκχριστιανίσθηκαν. Προς τους χριστιανούς κατοίκους της έγραψε μία επιστολή ο Απόστολος Παύλος. Ήταν επίσης μία από τις επτά πρώτες χριστιανικές κοινότητες στην Μικρά Ασία στις οποίες στάλθηκε από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη το έργο του «Αποκάλυψη» Στην περιοχή της Λαοδίκειας υπήρχαν ασβεστούχες πηγές, που τις αναφέρει ο Στράβωνας.

ΣΕΡΒΟΙ-ΣΕΡΒΙΑ

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Β΄ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ

Ὅτι ὁ ἄρχων Σερβλίας ἐξ ἀρχῆς, ἤγουν ἀπὸ τῆς βασιλείας Ἡρακλείου τοῦ βασιλέως, δουλικῶς ἐστιν ὑποτεταγµένος τῷ Ῥωµαίων βασιλεῖ, καὶ οὐδέποτε τῷ ἄρχοντι Βουλγαρίας καθυπετάγη1.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Συνεχίστε την ανάγνωση

Στις 16 Φεβρουαρίου 1914 το Δέλβινο και οι Άγιοι Σαράντα ανακηρύσσουν την Αυτονομία τους. Παρά τις διαταγές της Ελληνικής Κυβέρνησης προς τις Aρχές για παρεμπόδιση των εκδηλώσεων, η Προσωρινή Κυβέρνηση στο Αργυρόκαστρο αποφάσισε η ανακήρυξη της Αυτονομίας να γίνει επίσημα στις 17 Φεβρουαρίου και μάλιστα να λάβει πανηγυρικό χαρακτήρα για την τόνωση του ηθικού του λαού. Ως τόπος ορίσθηκε κατάλληλος χώρος κοντά στο Αργυρόκαστρο, στις όχθες του ποταμού Δρίνου. Συνεχίστε την ανάγνωση