Από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Νέο πρόγραμμα επιμόρφωσης και εξειδίκευσης στην Αιγυπτολογία και τον αρχαίο Αιγυπτιακό Πολιτισμό με τίτλο «Αιγυπτιακά Ιερογλυφικά και Παπυρολογία» διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η υλοποίηση των ενοτήτων του προγράμματος βασίζεται στην αξιοποίηση πρότυπων μορφών e-learning.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους λυκείου και ΑΕΙ, σε αρχαιολόγους, ιστορικούς, φιλολόγους, γλωσσολόγους, θρησκειολόγους, εργαζόμενους σε πολιτιστικούς φορείς, σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε άλλες επαγγελματικές ομάδες, οι οποίες επιθυμούν να εμβαθύνουν και να επικαιροποιήσουν τις
γνώσεις τους σε σημαίνουσες πτυχές του αρχαίου αιγυπτιακού και ελληνικού πολιτισμού.

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το πρόγραμμα

Πρόκειται για ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα διδασκαλίας της αρχαίας αιγυπτιακής γλώσσας και γραφής του Μέσου Βασιλείου (Κλασικά Αιγυπτιακά) και της ελληνικής γλώσσας και γραφής των παπύρων της Ελληνορωμαϊκής Αιγύπτου.

Η πρώτη ενότητα εξετάζει και αναλύει, μέσα από πρωτότυπες ιερογλυφικές επιγραφές και αντιπροσωπευτικά έργα της αρχαίας αιγυπτιακής γραμματείας, τις κατηγορίες των ιερογλυφικών συμβόλων, τα είδη γραφής (ιερογλυφική, ιερατική), τις συντακτικές και γραμματικές δομές του ρηματικού και μη-ρηματικού λόγου, τα βασιλικά και θεϊκά ονόματα, τις ταφικές επιγραφές και τη φόρμουλα αναθημάτων και προσφορών. Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι επιμορφούμενοι/ες θα γνωρίζουν τις κυριότερες γραμματικές και συντακτικές δομές της αρχαίας αιγυπτιακής γλώσσας και θα μπορούν να διαβάζουν, μεταγράφουν και μεταφράζουν ιερογλυφικές επιγραφές και σύντομα αποσπάσματα έργων της αιγυπτιακής γραμματείας από το πρωτότυπο.

Η δεύτερη ενότητα στοχεύει σε μια ολοκληρωμένη διδασκαλία της γλώσσας και γραφής των ελληνικών παπυρικών κειμένων από την αρχαία Αίγυπτο με παράλληλη εξέταση σημαντικών πτυχών των ιστορικών, κοινωνικών και θρησκευτικών δομών της Ελληνορωμαϊκής Αιγύπτου. Με το πέρας της ενότητας οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν, διαβάζουν, μεταγράφουν και μεταφράζουν λέξεις, προτάσεις και κείμενα από παπύρους.

Πληροφορίες

Έναρξη: Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013. Λήξη: Κυριακή 22 Ιουνίου 2014.

Εγγραφές έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2013.

Ιστοσελίδα Προγράμματος και εγγραφών: http://e-epimorfosi.aegean.gr/e-viewpr?prpd_id=45231&menu=general

Για θέματα προγράμματος σπουδών και λοιπά επιστημονικά θέματα: Παναγιώτης Κουσούλης (Επ. Καθηγητής Αιγυπτολογίας, Επιστημονικά Υπεύθυνος Προγραμμάτων). Τηλ.: 6944945907, e-mail: egyptology@aegean.gr. Iστοσελίδα: http://kousoulis.blogspot.gr, http://www.aegeanegyptology.org

Για θέματα οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης: Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης, τηλ.: 22410 99426, e-mail: moschous@aegean.gr. Ιστοσελίδα: http://e-epimorfosi.aegean.gr/

Αντί Εισαγωγής

Ο Προμηθεύς Δεσμώτης[1]

«Μύθος λόγου τινος έμφασις εστιν, ανα­κλώντος επ’ άλλα την διάνοιαν» (Πλούταρ­χος). Ο μύθος, κάθε μύθος, είναι συμβολισμός. Πίσω από τις εικόνες του πρέπει να αναζητήσει κανείς τον βαθύτερο «λόγον», αυτόν πού οδήγησε στην πλάση του. Τούτο είναι συχνά δυσχερέστατο για την πρόσθετη αιτία, ότι οι μύθοι ήσαν παμπάλαιες εικονικές περιγραφές, μεταδιδόμενες προ­φορικώς από γενεάς εις γενεάν, κάθε μία των οποίων προσέθετε ή αφαιρούσε κάποιο ακόμη στοιχείο της περιγραφής τους, Συνεχίστε την ανάγνωση

Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης υπήρξε το αποτέλεσμα της πολιορκίας της βυζαντινής πρωτεύουσας, της οποίας Αυτοκράτορες ήταν ο Αλέξιος Δ” ο Αλέξιος Ε” Μούρτζουφλος και ο Θεόδωρος Α” από την Δ” Σταυροφορία, με επικεφαλής τον Ερρίκο Δάνδολο, τον Βονιφάτιο τον Μομφερατικό και τον Βαλδουίνο Α”. Η σταυροφορία διήρκεσε μέχρι το 1204 , όταν τελικά η Κωνσταντινούπολη αλώθηκε.

Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης υπήρξε το αποτέλεσμα της πολιορκίας της βυζαντινής πρωτεύουσας, της οποίας Αυτοκράτορες ήταν ο Αλέξιος Δ” ο Αλέξιος Ε” Μούρτζουφλος και ο Θεόδωρος Α” από την Δ” Σταυροφορία, με επικεφαλής τον Ερρίκο Δάνδολο, τον Βονιφάτιο τον Μομφερατικό και τον Βαλδουίνο Α”. Η σταυροφορία διήρκεσε μέχρι το 1204 , όταν τελικά η Κωνσταντινούπολη αλώθηκε.

Γράφει ο Θανάσης Μπαντές

Το μυθιστόρημα του Παπαδιαμάντη «Οι έμποροι των Εθνών» κυκλοφόρησε για πρώτη φορά, σε συνέχειες, στην εφημερίδα «Μη Χάνεσαι» από το Νοέμβριο του 1882 ως το Φεβρουάριο του 1883. Έκτοτε εκδίδεται κι επανεκδίδεται και η πρόβλεψη ότι θα εξακολουθήσει να κεντρίζει το εκδοτικό ενδιαφέρον εσαεί δεν είναι καθόλου παρακινδυνευμένη. Συνεχίστε την ανάγνωση