Οι τάφοι, που χρονολογούνται από τον 11ο αιώνα, που βρέθηκαν στα Κόμανα
πιστεύεται ότι ανήκουν σε μια βυζαντινή οικογένεια.
Οι ερευνητές που εργάζονται στα αρχαία ελληνικά Κόμανα , έχουν ανακαλύψει τρεις τάφους που χρονολογούνται από τον 11ο αιώνα

την εποχή της Βυζαντινής αυτοκρατορίας . Οι τρεις τάφοι που έχουν βρεθεί πιστεύεται ότι ανήκουν σε μια οικογένεια – ένας άνδρας, μια γυναίκα και ένα παιδί – δήλωσε ο Emine Hitit  από το Πανεπιστήμιο Sökmen του Τμήματος Αρχαιολογίας.

«Βρήκαμε σκουλαρίκια και αξεσουάρ, έτσι ώστε να είναι ο λόγος που σκεφτήκαμε ότι αυτό είναι ένα γυναικείο σώμα», πρόσθεσε. «Γνωρίζαμε ότι υπήρχε στην περιοχή τάφος από την βυζαντινή εποχή», είπε, προσθέτοντας ότι υπάρχουν πληροφορίες που χρονολογείται από τον 11ο και 12ο αιώνα.
Ο Sökmen είπε επίσης ότι η πόλη ήταν γνωστή ως μια «πόλη ναός». «Αυτό προσέλκυσε την προσοχή μας, καθώς δεν υπάρχει άλλη αρχαία πόλη που φέρεται ως μια πόλη ναός, οπότε αρχίσαμε να εργαζόμαστε πάνω σε αυτό.» Οι αρχαιολόγοι έχουν εργαστεί εκεί σε διαφορετικές λόφους στην ίδια πόλη, είπε. «Κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, έχουμε ανακαλύψει μια πολύ μεγάλη συλλογή κεραμικών από την βυζαντινή εποχή.»
ΛΙΓΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΜΑΝΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΡΑΒΩΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ


ΣΤΡΑΒΩΝ [34] ἐπὶ μὲν οὖν τῶν βασιλέων οὕτω τὰ Κόμανα διῳκεῖτο ὡς εἴρηται, παραλαβὼν δὲ Πομπήιος τὴν ἐξουσίαν Ἀρχέλαον ἐπέστησεν ἱερέα καὶ προσώρισεν αὐτῷ χώραν δίσχοινον κύκλῳ (τοῦτο δ᾽ ἔστιν ἑξήκοντα στάδιοιπρὸς τῇ ἱερᾷ, προστάξας τοῖς ἐνοικοῦσι πειθαρχεῖν αὐτῷ: τούτων μὲν οὖν ἡγεμὼν ἦν καὶ τῶν τὴν πόλιν οἰκούντων ἱεροδούλων κύριος πλὴν τοῦ πιπράσκειν: ἦσαν δὲ οὐκ ἐλάττους οὐδ᾽ ἐνταῦθα τῶν ἑξακισχιλίων. ἦν δ᾽ οὗτος Ἀρχέλαος υἱὸς μὲν τοῦ ὑπὸ [p. 784]
[36] τὰ μὲν οὖν Κόμανα εὐανδρεῖ καὶ ἔστιν ἐμπόριον τοῖς ἀπὸ τῆς Ἀρμενίας ἀξιόλογον: συνέρχονται δὲ κατὰ τὰς ἐξόδους τῆς θεοῦ πανταχόθεν ἔκ τε τῶν πόλεων καὶ τῆς χώρας ἄνδρες ὁμοῦ γυναιξὶν ἐπὶ τὴν ἑορτήν: καὶ ἄλλοι δὲ κατ᾽ εὐχὴν ἀεί τινες ἐπιδημοῦσι θυσίας ἐπιτελοῦντες τῇ θεῷ. καί εἰσιν ἁβροδίαιτοι οἱ ἐνοικοῦντες, καὶ οἰνόφυτα τὰ κτήματα αὐτῶν ἐστι πάντα, καὶ πλῆθος γυναικῶν τῶν ἐργαζομένων ἀπὸ τοῦ σώματος, ὧν αἱ πλείους εἰσὶν ἱεραί. τρόπον γὰρ δή τινα μικρὰ Κόρινθός ἐστιν ἡ πόλις: καὶ γὰρ ἐκεῖ διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἑταιρῶν, αἳ τῆς Ἀφροδίτης ἦσαν ἱεραί, πολὺς ἦν ὁ ἐπιδημῶν καὶ ἐνεορτάζων τῷ τόπῳ: οἱ δ᾽ ἐμπορικοὶ καὶ στρατιωτικοὶ τελέως ἐξανηλίσκοντο, ὥστ᾽ ἐπ᾽ αὐτῶν καὶ παροιμίαν ἐκπεσεῖν τοιαύτην “
οὐ παντὸς ἀνδρὸς εἰς Κόρινθόν ἐσθ᾽ ὁ πλοῦς.
” τὰ μὲν δὴ Κόμανα τοιαῦτα.
Τα Κόμανα κοιτώντας από νότια. Την ελληνιστική περίοδο ανήκε στο βασίλειο του Μυθιδράτη ΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΕΞΑΓΩΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΙΘΑΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ .
ΝΟΜΙΣΜΑ -Κόμανα του Πόντου, – 85 με 65 π.Χ.

Δίπλα στο ποτάμι της Ίριδος 9 χλμ. από την πόλη της αρχαίας Δαζιμώνος  ή Δάξιμον  ή   Δαξιμονίτης ή Δαζίμωνον ,(ονομαζόταν επίσης) Ιεροκαισάρεια την εποχή του Τίτου κατά την ρωμαϊκή πάροδο  , Ένα ανάχωμα αυξάνεται σε ένα φυσικό λόφο πιθανά  να είναι η τοποθεσία των αρχαίων  Κόμανων  -Ποντοηρακλείας. Σε μεγάλο βαθμό δεν έχει ανασκαφεί και είναι ακόμη αβέβαιο αν ήταν μια πόλη ή ένα στρατιωτικό καταφύγιο.


Η ΠΟΛΗ ΚΟΜΑΝΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΤΑΜΟΣ ΙΡΙΣ

ΤΟ ΕΞΑΓΩΝΟ ΚΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ ΔΕΞΙΑ ΜΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΟΠΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 

ΜΕΡΗ ΔΟΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ    { ΤΕΡΤΙ…..- ΔΙΟΥΧ……}


ΕΔΩ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΥΤΗ 
Το 838 μ.Χ. έγινε εκεί κοντά η  Mάχη του Δαζιμώνος: Έλαβε χώρα κατά τις πρώτες πρωϊνές ώρες στην πεδιάδα Δαζιμώνος (σημερινή Dazmana στην Τουρκία) ανάμεσα στο εκστρατευτικό σώμα του Άραβα στρατηγού Αφσίν και τις δυνάμεις του αυτοκράτορα Θεόφιλου. Παρά την αρχικά θετική εξέλιξη της σύγκρουσης, τελικά οι Βυζαντινοί ηττήθηκαν και τράπηκαν σε άτακτη φυγή, ενώ ο ίδιος ο Θεόφιλος με δυσκολία διασώθηκε από το πεδίο της μάχης.

 ο Θεόφιλος
Η ΜΑΧΗ
Ο βυζαντινός στρατός επιτέθηκε την αυγή, και αρχικά σημείωσε ικανοποιητική πρόοδο: που οδήγησε πίσω μία πτέρυγα του αντίθετου στρατού, προκαλώντας 3.000 απώλειες στους Άραβες. Γύρω στο μεσημέρι, ο Θεόφιλος αποφάσισε να ενισχύσει την άλλη πλευρά, και να αποσπάσει 2.000 Βυζαντινούς  για το ενδεχόμενο  Κούρδοι να εγκαταλείψουν  τη θέση τους και περνώντας πίσω από τις γραμμές του δικό του στρατό του. Σε αυτό το σημείο, όμως, ο Afshin ξεκίνησε τους -τοξότες με άλογα του σε μια άγρια ​​αντεπίθεση που εμποδίζοντας τους  βυζαντινούς να αποχωρήσουν  και επέτρεψε οι αραβικές δυνάμεις να ανασυνταχθούν.
Τα βυζαντινά στρατεύματα είχαν παρατηρήσει την απουσία του αυτοκράτορα, και, νομίζοντας ότι είχε σκοτωθεί, άρχισε να αμφιταλαντεύονται. Αυτό σύντομα μετατράπηκε σε μια άτακτη υποχώρηση. Ορισμένοι άνδρες κατέφυγαν μέχρι την Κωνσταντινούπολη, φέρνοντας μαζί τους τη φήμη ότι ο αυτοκράτορας είχε σκοτωθεί. Ορισμένες μονάδες, ωστόσο, ήταν προφανώς σε θέση να υποχωρήσουν συντεταγμένα  σε καλή κατάσταση και να συγκεντρωθούν σε ένα μέρος που λέγεται Χιλιόκωμον. 


Νόμισμα της Κόμανας πιθανά του 120-63 Πχ Αιγίδα στην μία όψη στην άλλη η Νίκη και αναφέρει …ΚΟΜΑ- ΝΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΣΕ ΔΟΜΟ ΣΤΑ ΚΟΜΑΝΑ 


ΤΕΛΟΣ

Κάτω Πάφος-Μαλούτενα: Κυκλική λεκάνη στην «Ελληνιστική Οικία», από ανατολικά. Φωτογραφία: K. Żywic

Τη λήξη των ανασκαφών του 2016 στην Κάτω Πάφο-Μαλούτενα ανακοίνωσε το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου. Οι ανασκαφές διεξήχθησαν από την Πολωνική Αρχαιολογική Αποστολή, υπό τη διεύθυνση του δρος H. Meyza (Πανεπιστήμιο Βαρσοβίας). Συνεχίστε την ανάγνωση

(Δυο ζωντανές μαρτυρίες από στόματα των αντιπάλων τους)

Ηλιάδης Σάββας, δάσκαλος

  1. Από το βιβλίο «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΥΓΕΛΗΣ», του δημοδιδασκάλου και Μακεδονομάχου Ιωάννου Ξανθού, καταγομένου από την Γευγελή της Μακεδονίας, μεταφέρουμε το παρακάτω απόσπασμα: Μέρος ΣΤ΄:«ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΓΕΥΓΕΛΗΝ»

Την 11ην Ιουλίου 1908 ανεκηρύχθη το Τουρκικόν Σύνταγμα και εις Γευγελήν. Κατά την ημέραν ταύτην όλοι οι Οθωμανοί της Γευγελής και των πέριξ χωρίων κατήλθον εις πάνδημον ένοπλον συλλαλητήριον προ του Διοικητηρίου, όπυ είχον κατέλθει και παρουσιασθή μικρά αντάρτικα σώματα Ελληνικά και κομιτατζήδων. Συνεχίστε την ανάγνωση