ΜΕ ΑΝΤΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΤΡΑΒΗΞΟΥΝ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

Οι αρχαιολόγοι που πραγματοποιούν ανασκαφές στην Βυζαντινή εκκλησία του Balatlar στη Μαύρη Θάλασσα επαρχία της Σινώπης (Ελληνική Σινώπη), έχουν αποκαλύψει μία μετόπη  πέτρας και με αντικείμενα που λέγεται για να έχουν  μια σύνδεση ,έναν συσχετισμό με τον Ιησού Χριστό. Φυσικά δεν δίνει περισσότερες  εξηγήσεις …ο τούρκος αρχαιολόγος ….

Μέρος της πέτρας- που βρέθηκε στο χώρο [Credit: IHA]
Έχουμε βρει ένα ιερό πράγμα σε μία  μετόπη . Είναι ένα κομμάτι από ένα σταυρό, και πιστεύουμε ότι ήταν [μέρος του σταυρού επί του οποίου σταυρώθηκε

ο Ιησούς].(…!!!) Αυτό το στηθαίο  πέτρας είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Έχει μια ιστορία και είναι το πιο σημαντικό τεχνούργημα που έχουν ανασκαφεί μέχρι σήμερα », δήλωσε ο επικεφαλής των ανασκαφών, καθηγητή Gülgün Koroglu.

Ένας αριθμός ανθρώπινων σκελετών ήρθαν στο φως κατά τις ανασκαφές [Credit: DHA]

«Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών, έχουμε δει πολλά πράγματα που δεν ξέραμε για το παρελθόν .Η  Σινώπη έχει αποκτήσει έναν  πολύ καλό αρχαιολογικό χώρο που θα μπορούμε να δείξουμε στους επισκέπτες, είπε ο  «Koroglu, προσθέτοντας ότι ανακάλυψαν σκελετούς άνω των  1.000 ατόμων  κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών της ανασκαφών. Οι εργασίες συνεχίζονται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης από την ΕΕ έργου στον τομέα της διαχείρισης . 


Τώρα …..Εάν παρακολουθήσει κανείς …..όλα τα τουρκικά πρακτορεία μεταδίδουν αρχαιολογικές ειδήσεις σε όλο τον κόσμο, πουθενά ή σπάνια αναγράφουν την λέξη ελληνικό και κύρια αυτό αρχίζει την καλοκαιρινή περίοδο των διακοπών των Ευρωπαίων …!!!.

Πάντως Το ακριβότερο εισιτήριο στην Τουρκία σε αρχαιολογικό χώρο πρέπει να εξακολουθεί να είναι της Αγίας της του Θεού Σοφίας.
(Δυο ζωντανές μαρτυρίες από στόματα των αντιπάλων τους)

Ηλιάδης Σάββας, δάσκαλος

  1. Από το βιβλίο «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΥΓΕΛΗΣ», του δημοδιδασκάλου και Μακεδονομάχου Ιωάννου Ξανθού, καταγομένου από την Γευγελή της Μακεδονίας, μεταφέρουμε το παρακάτω απόσπασμα: Μέρος ΣΤ΄:«ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΓΕΥΓΕΛΗΝ»

Την 11ην Ιουλίου 1908 ανεκηρύχθη το Τουρκικόν Σύνταγμα και εις Γευγελήν. Κατά την ημέραν ταύτην όλοι οι Οθωμανοί της Γευγελής και των πέριξ χωρίων κατήλθον εις πάνδημον ένοπλον συλλαλητήριον προ του Διοικητηρίου, όπυ είχον κατέλθει και παρουσιασθή μικρά αντάρτικα σώματα Ελληνικά και κομιτατζήδων. Συνεχίστε την ανάγνωση

ΣΕΡΒΟΙ-ΣΕΡΒΙΑ

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Β΄ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ

Ὅτι ὁ ἄρχων Σερβλίας ἐξ ἀρχῆς, ἤγουν ἀπὸ τῆς βασιλείας Ἡρακλείου τοῦ βασιλέως, δουλικῶς ἐστιν ὑποτεταγµένος τῷ Ῥωµαίων βασιλεῖ, καὶ οὐδέποτε τῷ ἄρχοντι Βουλγαρίας καθυπετάγη1.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Συνεχίστε την ανάγνωση