Το Πεντελικό όρος  αποτελεί αναµφίβολα το σπουδαιότερο και σηµαντικότερο λατοµικό κέντρο της αρχαίας Ελλάδας. Τα λατοµεία της Πεντέλης µνηµονεύονται και από αρχαίους συγγραφείς όπως ο Παυσανίας: «ΟΡΗ ∆Ε ΑΘΗΝΑΙΟΙΣ ΕΣΤΙΝ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΝ ΕΝΘΑ ΛΙΘΟ- ΤΟΜΙΑΙ…» [Τα όρη των Αθηναίων είναι το Πεντελικό όπου υπάρχουν λατοµεία…] (“Αττικά”,
32, 2. εκδ. Κάκτος). Αλλά και ο Στράβων: «ΜΑΡΜΑΡΟΥ ∆’ ΕΣΤΙ ΤΗΣ ΤΕ ΥΜΗΤΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΝΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ». [Υπάρχουν θαυµάσια λατοµεία µαρµάρου στον Υµηττό και στην Πεντέλη, κοντά στην πόλη.] (“Γεωγραφικά” C. 399, 23. Εκδ. Κάκτος)

Share

FACEBOOK | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |

Copyright © 2017. All Rights Reserved.