Το Πεντελικό όρος  αποτελεί αναµφίβολα το σπουδαιότερο και σηµαντικότερο λατοµικό κέντρο της αρχαίας Ελλάδας. Τα λατοµεία της Πεντέλης µνηµονεύονται και από αρχαίους συγγραφείς όπως ο Παυσανίας: «ΟΡΗ ∆Ε ΑΘΗΝΑΙΟΙΣ ΕΣΤΙΝ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΝ ΕΝΘΑ ΛΙΘΟ- ΤΟΜΙΑΙ…» [Τα όρη των Αθηναίων είναι το Πεντελικό όπου υπάρχουν λατοµεία…] (“Αττικά”,
32, 2. εκδ. Κάκτος). Αλλά και ο Στράβων: «ΜΑΡΜΑΡΟΥ ∆’ ΕΣΤΙ ΤΗΣ ΤΕ ΥΜΗΤΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΝΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ». [Υπάρχουν θαυµάσια λατοµεία µαρµάρου στον Υµηττό και στην Πεντέλη, κοντά στην πόλη.] (“Γεωγραφικά” C. 399, 23. Εκδ. Κάκτος)

Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης υπήρξε το αποτέλεσμα της πολιορκίας της βυζαντινής πρωτεύουσας, της οποίας Αυτοκράτορες ήταν ο Αλέξιος Δ” ο Αλέξιος Ε” Μούρτζουφλος και ο Θεόδωρος Α” από την Δ” Σταυροφορία, με επικεφαλής τον Ερρίκο Δάνδολο, τον Βονιφάτιο τον Μομφερατικό και τον Βαλδουίνο Α”. Η σταυροφορία διήρκεσε μέχρι το 1204 , όταν τελικά η Κωνσταντινούπολη αλώθηκε.

Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης υπήρξε το αποτέλεσμα της πολιορκίας της βυζαντινής πρωτεύουσας, της οποίας Αυτοκράτορες ήταν ο Αλέξιος Δ” ο Αλέξιος Ε” Μούρτζουφλος και ο Θεόδωρος Α” από την Δ” Σταυροφορία, με επικεφαλής τον Ερρίκο Δάνδολο, τον Βονιφάτιο τον Μομφερατικό και τον Βαλδουίνο Α”. Η σταυροφορία διήρκεσε μέχρι το 1204 , όταν τελικά η Κωνσταντινούπολη αλώθηκε.

Γράφει ο Θανάσης Μπαντές

Το μυθιστόρημα του Παπαδιαμάντη «Οι έμποροι των Εθνών» κυκλοφόρησε για πρώτη φορά, σε συνέχειες, στην εφημερίδα «Μη Χάνεσαι» από το Νοέμβριο του 1882 ως το Φεβρουάριο του 1883. Έκτοτε εκδίδεται κι επανεκδίδεται και η πρόβλεψη ότι θα εξακολουθήσει να κεντρίζει το εκδοτικό ενδιαφέρον εσαεί δεν είναι καθόλου παρακινδυνευμένη. Συνεχίστε την ανάγνωση

Ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών Σταύρος Παπαμαρινόπουλος σε μια συγκλονιστική συνεντευξη για την αξία των Αρχαίων Ελληνικών στις εγκεφαλικές λειτουργίες και τις δυνατότητες του τομέα Φυσικής της Πληροφορίας. Συνεχίστε την ανάγνωση