Μια ξεχωριστή έκθεση με τίτλο «Ήρωες από χέρι» εγκαινιάζει τo Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης την Τετάρτη 17 Ιουλίου στις 18.30.

Η έκθεση είναι το αποτέλεσμα των μαθημάτων εικονογράφησης με τον ομώνυμο τίτλο που ολοκληρώθηκαν σε έξι συναντήσεις στο χώρο του ΑΜΘ. Η οργάνωση του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκε από τον τομέα εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, Τεκμηρίωσης και Δημοσιευμάτων και τον Σύνδεσμο Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και γνωστό εικονογράφο Κώστα Αρώνη.

Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στο σεμινάριο εικονογράφησαν ένα επεισόδιο
της ζωής του ήρωα ή της ηρωίδας της αρχαίας μυθολογίας που είχαν επιλέξει, με φαντασία αλλά και… αρχαιολογική τεκμηρίωση, καθώς πολλά από τα αντικείμενα που απεικονίζονται στα έργα τους παραπέμπουν σε αυθεντικά εκθέματα των μόνιμων εκθέσεων του ΑΜΘ.

ΣΕΡΒΟΙ-ΣΕΡΒΙΑ

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Β΄ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ

Ὅτι ὁ ἄρχων Σερβλίας ἐξ ἀρχῆς, ἤγουν ἀπὸ τῆς βασιλείας Ἡρακλείου τοῦ βασιλέως, δουλικῶς ἐστιν ὑποτεταγµένος τῷ Ῥωµαίων βασιλεῖ, καὶ οὐδέποτε τῷ ἄρχοντι Βουλγαρίας καθυπετάγη1.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Συνεχίστε την ανάγνωση

Στις 16 Φεβρουαρίου 1914 το Δέλβινο και οι Άγιοι Σαράντα ανακηρύσσουν την Αυτονομία τους. Παρά τις διαταγές της Ελληνικής Κυβέρνησης προς τις Aρχές για παρεμπόδιση των εκδηλώσεων, η Προσωρινή Κυβέρνηση στο Αργυρόκαστρο αποφάσισε η ανακήρυξη της Αυτονομίας να γίνει επίσημα στις 17 Φεβρουαρίου και μάλιστα να λάβει πανηγυρικό χαρακτήρα για την τόνωση του ηθικού του λαού. Ως τόπος ορίσθηκε κατάλληλος χώρος κοντά στο Αργυρόκαστρο, στις όχθες του ποταμού Δρίνου. Συνεχίστε την ανάγνωση