Οι πολίτες και οι επισκέπτες της πόλης θα είναι σε θέση να δουν αυτό το καλοκαίρι τα πρώτα χρυσά νομίσματα της εποχής του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του πατέρα του Φιλίππου Β΄, και τα νομίσματα του βυζαντινού αυτοκράτορα
Κωνσταντίνου Δ΄ και του Ιουστινιανού του Β΄.

Η έκθεση γίνεται στην πόλη Μπουργκάς και έχει την ονομασία «Σταυροδρόμι των Πολιτισμών» η οποία άνοιξε χθες το βράδυ στο πολιτιστικό κέντρο «Καζίνο».

Τα μακεδονικά νομίσματα  ανακαλύφθηκαν στο χωριό Γιάσνα Πολιάνα το 1963 κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών δραστηριοτήτων στην περιοχή.

Βρέθηκαν 24 χρυσοί στατήρες (κύρια ελληνικά νομίσματα από χρυσό, ασήμι ή από κράμα των δύο μετάλλων) που αποτελούσαν το «δολάριο» της αρχαιότητας.
Ανάμεσα στα εκθέματα βρίσκονται και τεχνουργήματα που βρέθηκαν σε ανάχωμα της λίμνης στην περιοχή και ανήκουν στην περίοδο 5200-3800 π.Χ.

ΠΗΓΗ
 © mikres-ekdoseis- Γιῶργος  Ἐχέδωρος

(Δυο ζωντανές μαρτυρίες από στόματα των αντιπάλων τους)

Ηλιάδης Σάββας, δάσκαλος

  1. Από το βιβλίο «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΥΓΕΛΗΣ», του δημοδιδασκάλου και Μακεδονομάχου Ιωάννου Ξανθού, καταγομένου από την Γευγελή της Μακεδονίας, μεταφέρουμε το παρακάτω απόσπασμα: Μέρος ΣΤ΄:«ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΓΕΥΓΕΛΗΝ»

Την 11ην Ιουλίου 1908 ανεκηρύχθη το Τουρκικόν Σύνταγμα και εις Γευγελήν. Κατά την ημέραν ταύτην όλοι οι Οθωμανοί της Γευγελής και των πέριξ χωρίων κατήλθον εις πάνδημον ένοπλον συλλαλητήριον προ του Διοικητηρίου, όπυ είχον κατέλθει και παρουσιασθή μικρά αντάρτικα σώματα Ελληνικά και κομιτατζήδων. Συνεχίστε την ανάγνωση

ΣΕΡΒΟΙ-ΣΕΡΒΙΑ

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Β΄ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ

Ὅτι ὁ ἄρχων Σερβλίας ἐξ ἀρχῆς, ἤγουν ἀπὸ τῆς βασιλείας Ἡρακλείου τοῦ βασιλέως, δουλικῶς ἐστιν ὑποτεταγµένος τῷ Ῥωµαίων βασιλεῖ, καὶ οὐδέποτε τῷ ἄρχοντι Βουλγαρίας καθυπετάγη1.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Συνεχίστε την ανάγνωση