Είναι άγνωστο στον περισσότερο κόσµο το γεγονός ότι σε κανένα άλλο αττικό βουνό δεν         υπήρξε τόσο έντονη η  προϊστορική ανθρώπινη παρουσία και δράση, όσο στην πανάρχαια Πεντέλη .Από τον ερευνητή και συγγραφέα Ανδρέα Ανδρεΐκο µαθαίνουµε πως ο άνθρωπος της Παλαιολιθικής εποχής είχε αποκτήσει στενές σχέσεις µε το Πεντελικό όρος, εξαιτίας των κοιτασµάτων χαλαζία απ’τον οποίο κατασκεύαζε εργαλεία του.Οι κυριότερες εστίεςτης προϊστορικήςδράσηςστηνανατολικήΑττικήβρίσκονταιστηνΠεντέληόπωςφαίνεταικαι απότονπαρακάτωχάρτη,καιπιο συγκεκριµένα στις περιοχές Καρυδιά, Καραούλι,Πύριζα, Καλλήσια,Μαυρηνόρα,Κοκκινόβραχος,Ντράφι,Νταού,Πικέρµι, Γέρακας,Παλλήνη,Πα- νόραµα,Ανθούσα καιΡαφήνα.

Share

FACEBOOK | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |

Copyright © 2017. All Rights Reserved.