Μνημεία του Πρώιμου Μεσαίωνα στα έγκατα του Αγ. Παύλου Εκτός των Τειχών

Τμήμα της ανασκαφής στη Βασιλική του Αγ. Παύλου Εκτός των Τειχών στη Ρώμη.

Ομάδα αρχαιολόγων, ιστορικών, μηχανολόγων και ειδικών στις χριστιανικές αρχαιότητες εγκαινίασαν ένα νέο σημαντικό αρχαιολογικό χώρο στη Ρώμη.

Έξι χρόνια σκληρής δουλειάς εκ μέρους
μιας ομάδας αρχαιολόγων και άλλων ειδικών στη συντήρηση αποκάλυψε έναν χαμένο κρίκο στην ιστορία της Ρώμης. Στην περιοχή που ανήκει στην παπική Βασιλική του Αγ. Παύλου Εκτός των Τειχών ( Extra Muros)  και την εφαπτόμενη σε αυτό μονή Βενεδικτίνων, εκτεταμένες ανασκαφές έφεραν στο φως ερείπια εγκαταστάσεων του Πρώιμου Μεσαίωνα. Έτσι, η ανασκαφή έδειξε ότι εκεί όπου σήμερα βρίσκεται το συγκρότημα της βασιλικής, της πύλης της, του κωδωνοστασίου, των κρυπτών και του μοναστηριού, βρισκόταν ένα εκτενέστερο συγκρότημα κτιρίων που περιλάμβανε πτωχοκομείο, πηγάδι, πύργο και εστία για 200 ανθρώπους.

Σύμφωνα με την καθηγήτρια Λουκρέτσια Σπέρα, του Παπικού Ινστιτούτου Χριστιανικής Αρχαιολογίας, παρά την ύπαρξη πολλών πηγών για τα γεγονότα αλλά και τον τρόπο ντυσίματος στη Ρώμη του πρώιμου Μεσαίωνα, δεν επιβίωνε μέχρι σήμερα κανένα ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό κατάλοιπο της περιόδου μεταξύ του 8ου και του 9ου αι. μ.Χ.

Και ενώ η λεπτομερειακή αρχαιολογική εργασία αποκάλυψε το σχέδιο και τον τύπο των κτιρίων γύρω από τη βασιλική, περισσότερα από 15.000 όστρακα, τμήματα γλυπτών και νομίσματα έχουν επίσης έρθει στο φως στο χώρο, δίνοντας μια ιδέα για την εικόνα των ανθρώπων και της καθημερινής τους ζωής την εποχή εκείνη.

(Δυο ζωντανές μαρτυρίες από στόματα των αντιπάλων τους)

Ηλιάδης Σάββας, δάσκαλος

  1. Από το βιβλίο «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΥΓΕΛΗΣ», του δημοδιδασκάλου και Μακεδονομάχου Ιωάννου Ξανθού, καταγομένου από την Γευγελή της Μακεδονίας, μεταφέρουμε το παρακάτω απόσπασμα: Μέρος ΣΤ΄:«ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΓΕΥΓΕΛΗΝ»

Την 11ην Ιουλίου 1908 ανεκηρύχθη το Τουρκικόν Σύνταγμα και εις Γευγελήν. Κατά την ημέραν ταύτην όλοι οι Οθωμανοί της Γευγελής και των πέριξ χωρίων κατήλθον εις πάνδημον ένοπλον συλλαλητήριον προ του Διοικητηρίου, όπυ είχον κατέλθει και παρουσιασθή μικρά αντάρτικα σώματα Ελληνικά και κομιτατζήδων. Συνεχίστε την ανάγνωση

ΣΕΡΒΟΙ-ΣΕΡΒΙΑ

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Β΄ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ

Ὅτι ὁ ἄρχων Σερβλίας ἐξ ἀρχῆς, ἤγουν ἀπὸ τῆς βασιλείας Ἡρακλείου τοῦ βασιλέως, δουλικῶς ἐστιν ὑποτεταγµένος τῷ Ῥωµαίων βασιλεῖ, καὶ οὐδέποτε τῷ ἄρχοντι Βουλγαρίας καθυπετάγη1.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Συνεχίστε την ανάγνωση