ο Ελληνισµός δεν ξεπετάχτηκε σαν µανιτάρι το 800 π.Χ. περίπου από το πουθενά, αλλά ότι είναι µια συνεχής ροή αλήθειας και σπάνιας επιστηµονικής συγκοµιδής ανά τους αιώνες.
Τα Τρωικά δεν έχουν σχέση µε τους Χετταίους και τα Χετιτικά και Αιγυπτιακά αρχεία που εµφανίζουν τους Αχαιούς της Αχιγιάβα στη Μεσόγειο το 1200 π.Χ. περίπου. Την παραπάνω εποχή υπήρχαν Αχαιοί, όπως υπάρχουν και σήµερα1, αλλά αυτοί είναι κατά πολύµεταγενέστεροι αυτών του Οµήρου. Επιχειρείται σκόπιµη ταύτιση των Τρώων του «Οµήρου» και των Χετταίων της Βιλούσα, από τις δυνάµεις του σκότους, που πρέπει εδώ, στο άρθρο αυτό, να διαλευκανθεί – δικαιολογηθεί, αν όχι πλήρως, τουλάχιστον επαρκώς.

(Δυο ζωντανές μαρτυρίες από στόματα των αντιπάλων τους)

Ηλιάδης Σάββας, δάσκαλος

  1. Από το βιβλίο «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΥΓΕΛΗΣ», του δημοδιδασκάλου και Μακεδονομάχου Ιωάννου Ξανθού, καταγομένου από την Γευγελή της Μακεδονίας, μεταφέρουμε το παρακάτω απόσπασμα: Μέρος ΣΤ΄:«ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΓΕΥΓΕΛΗΝ»

Την 11ην Ιουλίου 1908 ανεκηρύχθη το Τουρκικόν Σύνταγμα και εις Γευγελήν. Κατά την ημέραν ταύτην όλοι οι Οθωμανοί της Γευγελής και των πέριξ χωρίων κατήλθον εις πάνδημον ένοπλον συλλαλητήριον προ του Διοικητηρίου, όπυ είχον κατέλθει και παρουσιασθή μικρά αντάρτικα σώματα Ελληνικά και κομιτατζήδων. Συνεχίστε την ανάγνωση

ΣΕΡΒΟΙ-ΣΕΡΒΙΑ

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Β΄ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ

Ὅτι ὁ ἄρχων Σερβλίας ἐξ ἀρχῆς, ἤγουν ἀπὸ τῆς βασιλείας Ἡρακλείου τοῦ βασιλέως, δουλικῶς ἐστιν ὑποτεταγµένος τῷ Ῥωµαίων βασιλεῖ, καὶ οὐδέποτε τῷ ἄρχοντι Βουλγαρίας καθυπετάγη1.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Συνεχίστε την ανάγνωση