Στον    ευρύτερο  χώρο της  Αττικής και  ειδικότερα του  Σαρωνικού  Κόλπου εξελίσσεται  ένα   µεγάλο  τµήµα  της  ιστορίας και  της  µυθολογίας  του   αρχαίου ελληνικού κόσµου.  Γι’ αυτό  το  λόγο  µπορεί  να   θεωρηθεί ότι είναι µια από    τις ιερότερες   περιοχές  του  αρχαιοελληνικού χώρου και  ίσως  να     µην     υπάρχει  άλλη περιοχή σ’ ολόκληρο τον  πλανήτη όπου να   έχουν δραστηριοποιηθεί  τόσοι  πολλοί Θεοί και  Θεές,  τόσοι  πολλοί  ήρωες,  όπως   συμβαίνει   µε  τον Σαρωνικό  και   τις  γύρω περιοχές και ιδιαίτερα  µε την  Αττική.

Share

FACEBOOK | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |

Copyright © 2017. All Rights Reserved.