ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ   Κ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
 
Για τα αρχαιότερα χρόνια του ελληνικού έθνους υπάρχουν δυο ειδών ιστορήματα: τα πρώτα είναι οι μυθικές παραδόσεις που διέσωσαν σε μας οι αρχαίοι ποιητές και λογογράφοι τα άλλα είναι οι ερμηνείες που έδωσαν σ’ αυτά τα μυθεύματα οι αρχαίοι και νεώτεροι ιστορικοί και άλλοι λόγιοι άνδρες.
Οι λαϊκές παραδόσεις του έθνους άρχιζαν από μερικές αφελείς κοσμογονικές δοξασίες και έλεγαν ότι πρώτα υπήρξε το Χάος και έπειτα η Γη και τα σκοτεινά Τάρταρα, πάνω στα οποία στηρίζεται η Γη. Από το Χάος γεννήθηκε το Έρεβος και η σκοτεινή Νύχτα και από τη Νύχτα και το Έρεβος ο Αιθέρας και η Ημέρα. Η Γη πάλι γέννησε πρώτα τον ισοδύναμο μ’ αυτή Ουρανό και έπειτα τα Όρη και τον Πόντο. Ως εδώ πρόκειται για τα διάφορα μέρη και φαινόμενα του φυσικού κόσμου. Κατόπιν όμως αναφέρονται διάφορα θεία ή τερατώδη όντα, που η φύση τους και η ενέργειά τους είναι λιγότερο κατανοητές. Τα όντα αυτά αποτελούν τα κυριότερα στοιχεία της αρχαίας Ελληνικής θρησκείας.

(Δυο ζωντανές μαρτυρίες από στόματα των αντιπάλων τους)

Ηλιάδης Σάββας, δάσκαλος

  1. Από το βιβλίο «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΥΓΕΛΗΣ», του δημοδιδασκάλου και Μακεδονομάχου Ιωάννου Ξανθού, καταγομένου από την Γευγελή της Μακεδονίας, μεταφέρουμε το παρακάτω απόσπασμα: Μέρος ΣΤ΄:«ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΓΕΥΓΕΛΗΝ»

Την 11ην Ιουλίου 1908 ανεκηρύχθη το Τουρκικόν Σύνταγμα και εις Γευγελήν. Κατά την ημέραν ταύτην όλοι οι Οθωμανοί της Γευγελής και των πέριξ χωρίων κατήλθον εις πάνδημον ένοπλον συλλαλητήριον προ του Διοικητηρίου, όπυ είχον κατέλθει και παρουσιασθή μικρά αντάρτικα σώματα Ελληνικά και κομιτατζήδων. Συνεχίστε την ανάγνωση

ΣΕΡΒΟΙ-ΣΕΡΒΙΑ

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Β΄ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ

Ὅτι ὁ ἄρχων Σερβλίας ἐξ ἀρχῆς, ἤγουν ἀπὸ τῆς βασιλείας Ἡρακλείου τοῦ βασιλέως, δουλικῶς ἐστιν ὑποτεταγµένος τῷ Ῥωµαίων βασιλεῖ, καὶ οὐδέποτε τῷ ἄρχοντι Βουλγαρίας καθυπετάγη1.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Συνεχίστε την ανάγνωση