με την Ἰλίου πέρσις κατά Στησίχορον 
Μαρμάρινη πλάκα – της εποχής του Αυγούστου, 63 π.Χ.-14 μ.Χ.  – βρέθηκε το 1683 στο Fratocchie Osteria delle Bovillae, φυλάσσεται σήμερα στο μουσείο του Καπιτωλίου στην Ρώμη. Είναι γραμμένος στην ελληνική γλώσσα ,δηλαδή οι κάτοικοι στην κεντρική  Ιταλική την εποχή αυτή  μιλούσαν ελληνικά.
Σκηνές από τα ομηρικά έπη και άλλα επικά ποιήματα είναι σε έργα ζωγραφικής σε ελληνικά αγγεία από τον έβδομο αιώνα τουλάχιστον και δεν υπάρχει καμία έλλειψη των λογοτεχνικών στοιχείων για να αποδεδειχθεί ότι τα θέματα αυτά ήταν επίσης κοινά και για την τέχνη δε περισσότερο . Ωστόσο, δεν ήταν μόνον μέχρι την Ελληνιστική περίοδο όπου συναντάμε σύνολα στην τέχνη να εμφανίζονται συνήθως με τις επικές σκηνές σε όλη την ιστορία και την ποίηση. Μέχρι τότε, ο καλλιτέχνης φρόντισε λίγο για τη λογοτεχνική πηγή του ή την σειρά των επεισοδίων. Κατά την Ελληνιστική περίοδο όμως ,το αντίθετο, έγινε μια προσεκτική τήρηση της  χρονολόγησης των δρώμενων 

ΣΕΡΒΟΙ-ΣΕΡΒΙΑ

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Β΄ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ

Ὅτι ὁ ἄρχων Σερβλίας ἐξ ἀρχῆς, ἤγουν ἀπὸ τῆς βασιλείας Ἡρακλείου τοῦ βασιλέως, δουλικῶς ἐστιν ὑποτεταγµένος τῷ Ῥωµαίων βασιλεῖ, καὶ οὐδέποτε τῷ ἄρχοντι Βουλγαρίας καθυπετάγη1.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Συνεχίστε την ανάγνωση

Στις 16 Φεβρουαρίου 1914 το Δέλβινο και οι Άγιοι Σαράντα ανακηρύσσουν την Αυτονομία τους. Παρά τις διαταγές της Ελληνικής Κυβέρνησης προς τις Aρχές για παρεμπόδιση των εκδηλώσεων, η Προσωρινή Κυβέρνηση στο Αργυρόκαστρο αποφάσισε η ανακήρυξη της Αυτονομίας να γίνει επίσημα στις 17 Φεβρουαρίου και μάλιστα να λάβει πανηγυρικό χαρακτήρα για την τόνωση του ηθικού του λαού. Ως τόπος ορίσθηκε κατάλληλος χώρος κοντά στο Αργυρόκαστρο, στις όχθες του ποταμού Δρίνου. Συνεχίστε την ανάγνωση