Είναι εύλογο ότι η ιστορία των δομικών υλικών συνδέεται άρρηκτα με την ιστορία των κατασκευών, καθόσον ο άνθρωπος σε όλες τις χρονικές περιόδους δημιουργούσε έργα με τις διαθέσιμες πρώτες ύλες και την τεχνογνωσία δόμησης της εποχής του. Η εξέλιξη στη χρήση των υλικών ήταν αυτή που τον οδήγησε από τα σπήλαια της Παλαιολιθικής εποχής στις υπερκατασκευές του σήμερα, στην προσπάθεια κάλυψης της δεύτερης μετά την τροφή βασικής ανάγκης του, της στέγασης και προστασίας του.

Σταδιακά, η δημιουργία κοινωνικής συνείδησης οδήγησε σε νέες κατασκευαστικές μορφές (χώρους συμβίωσης, έργα κοινής ωφέλειας, οχυρώσεις, λατρευτικά, διοικητικά, πολιτιστικά κέντρα) που απαιτούσαν υλικά υψηλής αντοχής, ανθεκτικά στο χρόνο και τις περιβαλλοντικές παραμέτρους. Με την πάροδο του χρόνου και ανάλογα με το κοινωνικο-πολιτιστικό και οικονομικό πλαίσιο, οι άνθρωποι αξιολογούν καλύτερα τις ιδιότητες των υλικών και πειραματίζονται με νέες τεχνικές δόμησης.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΔΩ

(Δυο ζωντανές μαρτυρίες από στόματα των αντιπάλων τους)

Ηλιάδης Σάββας, δάσκαλος

  1. Από το βιβλίο «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΥΓΕΛΗΣ», του δημοδιδασκάλου και Μακεδονομάχου Ιωάννου Ξανθού, καταγομένου από την Γευγελή της Μακεδονίας, μεταφέρουμε το παρακάτω απόσπασμα: Μέρος ΣΤ΄:«ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΓΕΥΓΕΛΗΝ»

Την 11ην Ιουλίου 1908 ανεκηρύχθη το Τουρκικόν Σύνταγμα και εις Γευγελήν. Κατά την ημέραν ταύτην όλοι οι Οθωμανοί της Γευγελής και των πέριξ χωρίων κατήλθον εις πάνδημον ένοπλον συλλαλητήριον προ του Διοικητηρίου, όπυ είχον κατέλθει και παρουσιασθή μικρά αντάρτικα σώματα Ελληνικά και κομιτατζήδων. Συνεχίστε την ανάγνωση

ΣΕΡΒΟΙ-ΣΕΡΒΙΑ

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Β΄ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ

Ὅτι ὁ ἄρχων Σερβλίας ἐξ ἀρχῆς, ἤγουν ἀπὸ τῆς βασιλείας Ἡρακλείου τοῦ βασιλέως, δουλικῶς ἐστιν ὑποτεταγµένος τῷ Ῥωµαίων βασιλεῖ, καὶ οὐδέποτε τῷ ἄρχοντι Βουλγαρίας καθυπετάγη1.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Συνεχίστε την ανάγνωση