ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 5560 π.Χ 

Ο νεολιθικός οικισμός στην Αυγή Καστοριάς, που εντάσσεται από τους ερευνητές στην αρχαιότερη νεολιθική περίοδο δηλαδή την πρωτονεολιθική, πριν από το Διμήνι Μαγνησίας και την Πολιόχνη της Λήμνου, αναπτύσσεται σε μια έκταση 35 στρεμμάτων σε λοφώδη περιοχή της Μεσοελληνικής Αύλακας, 10 χλμ. Ν-ΝΔ της Λίμνης της Καστοριάς και 500 μ. περίπου Δ-ΒΔ της πλατείας της σύγχρονης κοινότητας. Τα προϊστορικά ευρήματα της Αυγής Καστοριάς μας αποκαλύπτουν μια αγροτική κοινωνία 7.500 χρόνων.. Σπάνια μικρογραφικά αγγεία στο μέγεθος δαχτυλήθρας, εννέα εντυπωσιακής ομορφιάς σφραγίδες, 20 ανθρωπόμορφα και ζωόμορφα ειδώλια,[3] δυο οστέινοι αυλοί, κοσμήματα από όστρεα, ήλεκτρο και μαλαχίτη, εργαλεία από λίθο, οστά και κέρατα, αλλά και οικοδομικά κατάλοιπα εξαιρετικής διατήρησης και τεχνικής, είναι ορισμένα από όσα ήρθαν στο φως. Αυτά τα εκατοντάδες ευρήματα που όλα μαζί αποτελούν το ιστορικό αρχείο μιας ελάχιστα γνωστής στο ευρύ κοινό προϊστορικής περιόδου της Νεολιθικής Εποχής (7000-4000 π.X.).

ΕΔΩ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

(Δυο ζωντανές μαρτυρίες από στόματα των αντιπάλων τους)

Ηλιάδης Σάββας, δάσκαλος

  1. Από το βιβλίο «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΥΓΕΛΗΣ», του δημοδιδασκάλου και Μακεδονομάχου Ιωάννου Ξανθού, καταγομένου από την Γευγελή της Μακεδονίας, μεταφέρουμε το παρακάτω απόσπασμα: Μέρος ΣΤ΄:«ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΓΕΥΓΕΛΗΝ»

Την 11ην Ιουλίου 1908 ανεκηρύχθη το Τουρκικόν Σύνταγμα και εις Γευγελήν. Κατά την ημέραν ταύτην όλοι οι Οθωμανοί της Γευγελής και των πέριξ χωρίων κατήλθον εις πάνδημον ένοπλον συλλαλητήριον προ του Διοικητηρίου, όπυ είχον κατέλθει και παρουσιασθή μικρά αντάρτικα σώματα Ελληνικά και κομιτατζήδων. Συνεχίστε την ανάγνωση

ΣΕΡΒΟΙ-ΣΕΡΒΙΑ

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Β΄ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ

Ὅτι ὁ ἄρχων Σερβλίας ἐξ ἀρχῆς, ἤγουν ἀπὸ τῆς βασιλείας Ἡρακλείου τοῦ βασιλέως, δουλικῶς ἐστιν ὑποτεταγµένος τῷ Ῥωµαίων βασιλεῖ, καὶ οὐδέποτε τῷ ἄρχοντι Βουλγαρίας καθυπετάγη1.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Συνεχίστε την ανάγνωση