ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ KΡΑΝΩΝ ΣΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΛΛΥΡΙΑΣ

Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η συγκέντρωση και µελέτη των αρχαϊκών, κλασικών και ελληνιστικών κοπών της Μακεδονίας, της Θράκης και της Ιλλυρίας, που απεικονίζουν κράνος ως κύρια παράσταση σε µια από τις δύο όψεις τους. Στο πλαίσιο της εργασίας είναι αναγκαίο να περιοριστούµε στην απεικόνιση των κρανών µόνο όταν αυτά αποτελούν το κύριο διακοσµητικό θέµα του εµπροσθότυπου ή του οπισθότυπου και όχι όταν τίθενται ως παραπληρωµατικά στοιχεία µιας παράστασης ή έστω και δηλωτικά νοµισµατοκοπείων.

Βασικός στόχος της εργασίας είναι η τυπολογική κατάταξη των κρανών των εξεταζόµενων κοπών -που συνήθως δεν αποτελεί αντικείµενο ενδιαφέροντος των νοµισµατικών δηµοσιεύσεων- και η αναζήτηση χρονολογηµένων παραλλήλων τους. Θα αναζητηθεί, επίσης, η σύνδεσή τους

µε ιστορικά γεγονότα, όπου αυτό είναι εφικτό, και θα επιχειρηθεί η διερεύνηση της εικονογραφικής επιλογής του κράνους µε βάση το θρησκευτικό, πολιτικό ή άλλο περιεχόµενό της.

Ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών Σταύρος Παπαμαρινόπουλος σε μια συγκλονιστική συνεντευξη για την αξία των Αρχαίων Ελληνικών στις εγκεφαλικές λειτουργίες και τις δυνατότητες του τομέα Φυσικής της Πληροφορίας. Συνεχίστε την ανάγνωση

O Ηρακλής σε συμπόσιο. 500-490 π.Χ Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου

O« Ζωγράφος του Βερολίνου » ήταν το όνομα που δόθηκε από τον μεγάλο μελετητή της Οξφόρδης Sir John Beazley (1885-1970) σε έναν ανώνυμο Αθηναίο αγγειογράφο του πέμπτου αιώνα π.Χ.,( διότι το αντικείμενο που μελέτησε «βρέθηκε» στην πόλη αυτή .Έτσι πολλοί ετερόκλητοι παράγοντες λαμβάνουν λίγη δόξα από την ελληνικό πολιτισμό αναδρομικά…έτσι πλέον «βαπτίζεται » ένα ελληνικό έργο τέχνης από την αρχαιότητα με το όνομα της πόλης, που βρέθηκε το κλεμμένο ή απαλλοτριωμένο αντικείμενο ή κάποιου που το έχει κλέψει ή «αγοράσει» ή του «ανασκαφέα » που το «βρήκε» ) του οποίου το χέρι, την εργασία ο Beazley αναγνωρίζει σε πάνω από 200 πλήρη ή
αποσπασματικά αγγεία σε συλλογές σε όλο τον κόσμο. Συνεχίστε την ανάγνωση