Το γλυπτό είναι πιθανότατα το αρχαιότερο των τεχνών, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είναι απατηλό,, δεν είναι κάτι σαν σκυρόδεμα και εμπεριέχει την χωρική και αισθησιακή φύση. Σε αντίθεση με τα περισσότερα έργα τέχνης , η γλυπτική δεν προσποιείται, δεν αναφέρεται σε μια διαφορετική πραγματικότητα, η οποία είναι μια απεικόνιση ή υπαινιγμός Το γλυπτό είναι απλό όχι μόνο σε όλη του την απλότητα αλλά και στην πραγματικότητα Μάλλον επειδή είναι η πρώτη δημιουργική παρόρμηση που οδήγησε τον προϊστορικό άνθρωπο στην εφαρμογή ,αδέξια ακόμα, αλλά μοναδικό στα ιερά γλυπτά του.
ΕΔΩ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΣΕΡΒΟΙ-ΣΕΡΒΙΑ

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Β΄ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ

Ὅτι ὁ ἄρχων Σερβλίας ἐξ ἀρχῆς, ἤγουν ἀπὸ τῆς βασιλείας Ἡρακλείου τοῦ βασιλέως, δουλικῶς ἐστιν ὑποτεταγµένος τῷ Ῥωµαίων βασιλεῖ, καὶ οὐδέποτε τῷ ἄρχοντι Βουλγαρίας καθυπετάγη1.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Συνεχίστε την ανάγνωση

Στις 16 Φεβρουαρίου 1914 το Δέλβινο και οι Άγιοι Σαράντα ανακηρύσσουν την Αυτονομία τους. Παρά τις διαταγές της Ελληνικής Κυβέρνησης προς τις Aρχές για παρεμπόδιση των εκδηλώσεων, η Προσωρινή Κυβέρνηση στο Αργυρόκαστρο αποφάσισε η ανακήρυξη της Αυτονομίας να γίνει επίσημα στις 17 Φεβρουαρίου και μάλιστα να λάβει πανηγυρικό χαρακτήρα για την τόνωση του ηθικού του λαού. Ως τόπος ορίσθηκε κατάλληλος χώρος κοντά στο Αργυρόκαστρο, στις όχθες του ποταμού Δρίνου. Συνεχίστε την ανάγνωση