ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΪΚΗ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΗ

Τα γεγονότα για το άνοιγμα και το κλείσιμο στην περίοδο αυτή στην ιστορία της κλασικής Ελλάδας είναι η Μάχη της Σαλαμίνας το 480 π.Χ. μέχρι και το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου 323 π.Χ.

Ολόκληρη η περίοδος χωρίζεται σε τρεις υποπεριόδους: Προκλασική ή πρώιμη κλασική – συμπεριλαμβανομένης της ανοικοδόμησης της Αθήνας (480-445 π.Χ.) Κλασική – συμπεριλαμβανομένων δημιουργιών της εποχής του Περικλή και του κτιρίου της Ακρόπολης (445-404 π.Χ.)Μετακλασική ή ύστερη κλασική – από το τέλος του Πελοποννησιακού Πολέμου (404-232 π.Χ.) Χαρακτηριστικοί κλασικοί γλύπτες είναι:

ΕΔΩ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Share

FACEBOOK | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |

Copyright © 2017. All Rights Reserved.