Νέες ανασκαφικές δραστηριότητες μετά από 40 χρόνια.

Πήλινες σαρκοφάγοι στο νεκροταφείο της αρχαίας Δίκαιας.

Ιστορική πόλη της αρχαιότητας, στα γεωγραφικά όρια της Θράκης και μια από τις τέσσερις πόλεις-κράτη της περιοχής, μαζί με τη Μαρώνεια, τη Στρύμνη και τα Άβδηρα. Πρόκειται για την αρχαία πόλη της Δίκαιας, που βρισκόταν στην παραλιακή ζώνη της Ροδόπης, μόλις 2 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του σημερινού οικισμού του Φαναρίου, στα δυτικά της λίμνης Βιστωνίδας. Εντοπίστηκε για πρώτη φορά από τον αείμνηστο καθηγητή αρχαιολογίας Γεώργιο Μπακαλάκη στο πλαίσιο συστηματικής επιφανειακής έρευνας στην περιοχή στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Τα έτη 1971-1972 ο κ. Διαμαντής Τριαντάφυλλος, επίτιμος έφορος αρχαιοτήτων σήμερα, προχώρησε στην πρώτη
ανασκαφική έρευνα στον αρχαιολογικό χώρο, τόσο στην πόλη όσο και στο νεκροταφείο. Στην αρχαία πόλη αποκαλύφθηκαν τμήματα του τείχους και των οικιών, ενώ στο νεκροταφείο από την ανασκαφική έρευνα σε 4 ταφικούς τύμβους ήρθαν στο φως περίπου 45 ταφές σε πήλινες ή λίθινες σαρκοφάγους, σε αγγεία, αλλά και καύσεις.

Έκτοτε και για τέσσερις δεκαετίες περίπου οι ανασκαφικές δραστηριότητες στον αρχαιολογικό χώρο της Δίκαιας είχαν σταματήσει. Κατά καιρούς οι φύλακες αρχαιοτήτων της περιοχής παρέδιδαν στην ΙΘ’ Εφορεία τυχαία επιφανειακά ευρήματα, όπως το τμήμα πήλινης κλίνης ή θρόνου, το τμήμα κνήμης ανδρικού αγάλματος ή και νομίσματα. Το 2010 και 2011 η ΙΘ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με τη συνδρομή και εθελοντών πραγματοποίησε επιφανειακή έρευνα με στόχο τον εντοπισμό της διασποράς επιφανειακών ευρημάτων και κατ’ επέκταση την οριοθέτηση της χώρας της Δίκαιας. Μόλις πριν από ενάμισι μήνα ανέλαβε να συνεχίσει το ανασκαφικό έργο στον σημαντικό αυτό αρχαιολογικό χώρο της Θράκης, επιχειρώντας να ανακαλύψει πολλά από τα μυστικά που παρέμεναν κρυμμένα για 2.500 χρόνια περίπου. …

(Δυο ζωντανές μαρτυρίες από στόματα των αντιπάλων τους)

Ηλιάδης Σάββας, δάσκαλος

  1. Από το βιβλίο «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΥΓΕΛΗΣ», του δημοδιδασκάλου και Μακεδονομάχου Ιωάννου Ξανθού, καταγομένου από την Γευγελή της Μακεδονίας, μεταφέρουμε το παρακάτω απόσπασμα: Μέρος ΣΤ΄:«ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΓΕΥΓΕΛΗΝ»

Την 11ην Ιουλίου 1908 ανεκηρύχθη το Τουρκικόν Σύνταγμα και εις Γευγελήν. Κατά την ημέραν ταύτην όλοι οι Οθωμανοί της Γευγελής και των πέριξ χωρίων κατήλθον εις πάνδημον ένοπλον συλλαλητήριον προ του Διοικητηρίου, όπυ είχον κατέλθει και παρουσιασθή μικρά αντάρτικα σώματα Ελληνικά και κομιτατζήδων. Συνεχίστε την ανάγνωση

ΣΕΡΒΟΙ-ΣΕΡΒΙΑ

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Β΄ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ

Ὅτι ὁ ἄρχων Σερβλίας ἐξ ἀρχῆς, ἤγουν ἀπὸ τῆς βασιλείας Ἡρακλείου τοῦ βασιλέως, δουλικῶς ἐστιν ὑποτεταγµένος τῷ Ῥωµαίων βασιλεῖ, καὶ οὐδέποτε τῷ ἄρχοντι Βουλγαρίας καθυπετάγη1.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Συνεχίστε την ανάγνωση