Οδός , ρύμη , αγυιά ,κέλευθος  είναι  κάποιοι  από τους  όρους  που  χρησιμοποιούσαν  οι  αρχαίοι Έλληνες  για  να  δηλώσουν  το  πέρασμα , τη  δίοδο , το  μονοπάτι .  Στην  παρούσα εισήγηση  θα  εξεταστούν  δύο  συναφή  προς  το  θέμα της  ημερίδας  ζητήματα : αφενός  τα  κατάλοιπα  αρχαίων  οδών  επικοινωνίας  της  Σίφνου , αφετέρου  ο  συσχετισμός  διαφόρων κατηγοριών  αρχαίων  μνημείων με νεώτερα  μονοπάτια .  

ΕΔΩ

Share

FACEBOOK | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |

Copyright © 2017. All Rights Reserved.