Τα πρώτα στοιχεία μιας Μυκηναϊκής αμυντικής θωράκισης είναι το χάλκινο προστατευτικό ώμου, βρέθηκε σε τάφο 8 των Δενδρών χρονολογείται από την ΥΕ Ι και ΥΕ II (1550-1500 π.Χ.). Αρχικά περιγράφεται ως ένα κράνος ,αργότερα έχει αναγνωριστεί σωστά ως επωμίδα προστασίας του ώμου. Το κομμάτι βρέθηκε μόνο του , χωρίς το υπόλοιπο της θωράκισης, με αποτέλεσμα τρεις υποθέσεις να είναι δυνατές:

α) το σύνολο της θωράκισης είχε αρχικώς εναποτεθεί στον τάφο, αλλά αργότερα, είχε αφαιρεθεί.
β) η θωράκιση είχε τοποθετηθεί μόνο της στον τάφο και συμβολίζει την πανοπλία
γ) Η θωράκιση αυτή ανήκε σε μια πανοπλία από φθαρτό υλικό το οποίο διαλύθηκε στην πάροδο των ετών.
Υποστηρίζουμε την τρίτη δυνατότητα θεωρώντας ότι τα παραδείγματα των …

Share

FACEBOOK | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |

Copyright © 2017. All Rights Reserved.