Τα πρώτα στοιχεία μιας Μυκηναϊκής αμυντικής θωράκισης είναι το χάλκινο προστατευτικό ώμου, βρέθηκε σε τάφο 8 των Δενδρών χρονολογείται από την ΥΕ Ι και ΥΕ II (1550-1500 π.Χ.). Αρχικά περιγράφεται ως ένα κράνος ,αργότερα έχει αναγνωριστεί σωστά ως επωμίδα προστασίας του ώμου. Το κομμάτι βρέθηκε μόνο του , χωρίς το υπόλοιπο της θωράκισης, με αποτέλεσμα τρεις υποθέσεις να είναι δυνατές:

α) το σύνολο της θωράκισης είχε αρχικώς εναποτεθεί στον τάφο, αλλά αργότερα, είχε αφαιρεθεί.
β) η θωράκιση είχε τοποθετηθεί μόνο της στον τάφο και συμβολίζει την πανοπλία
γ) Η θωράκιση αυτή ανήκε σε μια πανοπλία από φθαρτό υλικό το οποίο διαλύθηκε στην πάροδο των ετών.
Υποστηρίζουμε την τρίτη δυνατότητα θεωρώντας ότι τα παραδείγματα των …

ΣΕΡΒΟΙ-ΣΕΡΒΙΑ

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Β΄ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ

Ὅτι ὁ ἄρχων Σερβλίας ἐξ ἀρχῆς, ἤγουν ἀπὸ τῆς βασιλείας Ἡρακλείου τοῦ βασιλέως, δουλικῶς ἐστιν ὑποτεταγµένος τῷ Ῥωµαίων βασιλεῖ, καὶ οὐδέποτε τῷ ἄρχοντι Βουλγαρίας καθυπετάγη1.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Συνεχίστε την ανάγνωση

Στις 16 Φεβρουαρίου 1914 το Δέλβινο και οι Άγιοι Σαράντα ανακηρύσσουν την Αυτονομία τους. Παρά τις διαταγές της Ελληνικής Κυβέρνησης προς τις Aρχές για παρεμπόδιση των εκδηλώσεων, η Προσωρινή Κυβέρνηση στο Αργυρόκαστρο αποφάσισε η ανακήρυξη της Αυτονομίας να γίνει επίσημα στις 17 Φεβρουαρίου και μάλιστα να λάβει πανηγυρικό χαρακτήρα για την τόνωση του ηθικού του λαού. Ως τόπος ορίσθηκε κατάλληλος χώρος κοντά στο Αργυρόκαστρο, στις όχθες του ποταμού Δρίνου. Συνεχίστε την ανάγνωση