Το αντικείμενο ανακαλύφθηκε στις 21 Αυγούστου 2003 στο Σολέτο (επαρχία του Λέτσε , Ιταλία ), κατά τη διάρκεια στις εν εξελίξει ανασκαφές για λογαριασμό της CERCAM (Πανεπιστήμιο Πολ Βαλερί) από τον Th. Van Compernolle. Είναι ένα όστρακο – ostrakon, δηλαδή , ένα θραύσμα αγγείου, στην προκειμένη περίπτωση, τεμάχιο από μελανόμορφο αγγείο, στο οποίο είναι χαραγμένα τα παράλια της χερσονήσου της Απουλίας. καθώς και δεκατρία τοπωνύμια των οποίων οι θέσεις υποδεικνύονται από .σημεία.
Ο Χάρτης του Σολέτο – La Mappa di Soleto» Ο « χάρτης σε όστρακο» επί το ελληνικότερο είναι, μέχρι σήμερα, ο αρχαιότερος γεωγραφικός χάρτης της κλασσικής αρχαιότητας που έχει ανακαλυφθεί. Απαιτεί επομένως μια αναθεώρηση όχι μόνο για τις απαρχές της αρχαίας χαρτογραφίας, αλλά και της περιφερειακής ιστορίας,

(Δυο ζωντανές μαρτυρίες από στόματα των αντιπάλων τους)

Ηλιάδης Σάββας, δάσκαλος

  1. Από το βιβλίο «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΥΓΕΛΗΣ», του δημοδιδασκάλου και Μακεδονομάχου Ιωάννου Ξανθού, καταγομένου από την Γευγελή της Μακεδονίας, μεταφέρουμε το παρακάτω απόσπασμα: Μέρος ΣΤ΄:«ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΓΕΥΓΕΛΗΝ»

Την 11ην Ιουλίου 1908 ανεκηρύχθη το Τουρκικόν Σύνταγμα και εις Γευγελήν. Κατά την ημέραν ταύτην όλοι οι Οθωμανοί της Γευγελής και των πέριξ χωρίων κατήλθον εις πάνδημον ένοπλον συλλαλητήριον προ του Διοικητηρίου, όπυ είχον κατέλθει και παρουσιασθή μικρά αντάρτικα σώματα Ελληνικά και κομιτατζήδων. Συνεχίστε την ανάγνωση

ΣΕΡΒΟΙ-ΣΕΡΒΙΑ

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Β΄ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ

Ὅτι ὁ ἄρχων Σερβλίας ἐξ ἀρχῆς, ἤγουν ἀπὸ τῆς βασιλείας Ἡρακλείου τοῦ βασιλέως, δουλικῶς ἐστιν ὑποτεταγµένος τῷ Ῥωµαίων βασιλεῖ, καὶ οὐδέποτε τῷ ἄρχοντι Βουλγαρίας καθυπετάγη1.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Συνεχίστε την ανάγνωση