ΕΛΔΙ-ΣΗΜΑ-ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΚ

ΑΤΑΚΤΑ 1 / 8

ΑΤΑΚΤΑ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ Κοραής, Αδαμάντιος, Εν Παρισίοις Εκ της Τυπογραφίας Κ. Εβεράρτου, 1828-1835.
Τόμος πρώτος: περιέχων δύο ποιήματα Θεοδώρου του Προδρόμου, με μακράς σημειώσεις και πέντε πίνακας.-
ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΕΔΩ http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/0/1/a/metadata-39-0000424.tkl

ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ

-Τόμος δεύτερος: περιέχων γλωσσογραφικής ύλης δοκίμιον, αλφάβητον πρώτον.–Τόμος τρίτος: περιέχων Χιακής αρχαιολογίας ύλην, Δοκίμιον νέας μεταφράσεως της νέας Διαθήκης, Διάλογον περί του εν Ιεροσολύμοις αγίου φωτός, και το περί της κατά δώδεκα απαριθμήσεως.–Τόμος τέταρτος, μέρος πρώτον: Αλφάβητον δεύτερον Α-Π.–Τόμος τέταρτος, μέρος δεύτερον: Αλφάβητον δεύτερον Π-Ω.–Τόμος πέμπτος, μέρος πρώτο: Αλφάβητον τρίτον.–Τόμος πέμπτος, μέρος δεύτερον: Πίνακες των πέντε τόμων των Ατάκτων.

ΑΤΑΚΤΑ 1 / 8

 

ΕΛΔΙ-ΣΗΜΑ-ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΚ

 

Share

FACEBOOK | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |

Copyright © 2017. All Rights Reserved.