ΤΟ  ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ  ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ  ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ.

Στην  ανθρώπινη ιστορία υπήρξαν  μερικές δεκάδες πρόσωπα και  γεγονότα , τα  οποία συνετέλεσαν  στην  αλλαγή του  ρου  της ιστορίας, είτε σε  παγκόσμιο επίπεδο είτε σ’ ένα ευρύτερο γεωγραφικό  χώρο . Δύο τέτοια χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι  η  ναυμαχία της Σαλαμίνος (480 π.Χ.) και  η επακολουθήσασα μάχη των  Πλαταιών (479 π.Χ.), η  σύγκρουση δηλαδή  μεταξύ των  ισχυρότερων  χερσαίων  και  ναυτικών  στρατιωτικών δυνάμεων της εποχής εκείνης. Η συντριβή του  στρατού …..
ΕΔΩ

Share

FACEBOOK | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |

Copyright © 2017. All Rights Reserved.