ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ  -Reilly, Franz Johann Josef von Die Landschaft Livadien einst Hellas oder das eigentliche Griechenland. Nro. 23.  Vienna, Reilly 1789 [22 x 34,4 cm]
Original copper engraving, hand colored in wash and outline, when published. A very interested map which shows the landscape Livadien once Hellas or that real Greece. The Austrian cartographer Franz Joh. Josef von Reilly published around 1789 in Vienna a large amount of very detailed district maps of Central Europe. These maps are famous for their large scales and the many details they provide. Even tiny place names can be found on those maps, rivers, mountains, streets, monasteries are as well engraved. The maps, which Franz J. Reilly engraved, were especially designed for the Austrian Royal house and show countries, provinces and districts belonging to the ‘Austrian-Hungarian Empire’.(ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ  ΤΟΝ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟ ΣΤΟΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ) 

ΣΕΡΒΟΙ-ΣΕΡΒΙΑ

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Β΄ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ

Ὅτι ὁ ἄρχων Σερβλίας ἐξ ἀρχῆς, ἤγουν ἀπὸ τῆς βασιλείας Ἡρακλείου τοῦ βασιλέως, δουλικῶς ἐστιν ὑποτεταγµένος τῷ Ῥωµαίων βασιλεῖ, καὶ οὐδέποτε τῷ ἄρχοντι Βουλγαρίας καθυπετάγη1.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Συνεχίστε την ανάγνωση

Στις 16 Φεβρουαρίου 1914 το Δέλβινο και οι Άγιοι Σαράντα ανακηρύσσουν την Αυτονομία τους. Παρά τις διαταγές της Ελληνικής Κυβέρνησης προς τις Aρχές για παρεμπόδιση των εκδηλώσεων, η Προσωρινή Κυβέρνηση στο Αργυρόκαστρο αποφάσισε η ανακήρυξη της Αυτονομίας να γίνει επίσημα στις 17 Φεβρουαρίου και μάλιστα να λάβει πανηγυρικό χαρακτήρα για την τόνωση του ηθικού του λαού. Ως τόπος ορίσθηκε κατάλληλος χώρος κοντά στο Αργυρόκαστρο, στις όχθες του ποταμού Δρίνου. Συνεχίστε την ανάγνωση