Ο ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ
Ο Καλλίμαχος ένας διάσημος Έλληνας ποιητής από την Κυρήνη του Λιβυκού  και επικεφαλής της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας , συνέταξε έναν κατάλογο των έγγραφων συμμετοχών της, τον οποίο ονόμασε Πίνακες τον τρίτο αιώνα π.Χ. (πίνακες ή λίστες).Είναι ο επιστήμονας που εφηύρε την βιβλιογραφία. 
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Υποθετικά ,με την επέκταση σε 120 βιβλία από πάπυρο , αυτός ο κατάλογος ανήλθε σε μια συστηματική έρευνα της ελληνικής λογοτεχνίας μέχρι την εποχή του. Αντιπροσώπευε επίσης την προέλευση της βιβλιογραφίας. Μόνο λίγα σπαράγματα σώζονται γιατί η ενδεχόμενη καταστροφή της βιβλιοθήκης, σε συνδυασμό με τη διασπορά σε αναφορές σε αυτό και σε άλλα αρχαία έργα, είναι τα μόνα στοιχεία που έχουμε σήμερα  
Οι Βιβλιογραφικές μεθόδους που ανέπτυξε ο Καλλίμαχος έχουν θέση σε μια σύγχρονη βιβλιοθήκη. Μια ανάλυση των οκτώ υπόλοιπων τμημάτων από τους Πίνακες  δείχνει ότι ο Καλλίμαχος :

΄

ΣΕΡΒΟΙ-ΣΕΡΒΙΑ

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Β΄ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ

Ὅτι ὁ ἄρχων Σερβλίας ἐξ ἀρχῆς, ἤγουν ἀπὸ τῆς βασιλείας Ἡρακλείου τοῦ βασιλέως, δουλικῶς ἐστιν ὑποτεταγµένος τῷ Ῥωµαίων βασιλεῖ, καὶ οὐδέποτε τῷ ἄρχοντι Βουλγαρίας καθυπετάγη1.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Συνεχίστε την ανάγνωση

Στις 16 Φεβρουαρίου 1914 το Δέλβινο και οι Άγιοι Σαράντα ανακηρύσσουν την Αυτονομία τους. Παρά τις διαταγές της Ελληνικής Κυβέρνησης προς τις Aρχές για παρεμπόδιση των εκδηλώσεων, η Προσωρινή Κυβέρνηση στο Αργυρόκαστρο αποφάσισε η ανακήρυξη της Αυτονομίας να γίνει επίσημα στις 17 Φεβρουαρίου και μάλιστα να λάβει πανηγυρικό χαρακτήρα για την τόνωση του ηθικού του λαού. Ως τόπος ορίσθηκε κατάλληλος χώρος κοντά στο Αργυρόκαστρο, στις όχθες του ποταμού Δρίνου. Συνεχίστε την ανάγνωση