Παλαιότερα γνωστό στον κόσμο της εικόνας της Παναγίας της βρεφοκρατούσας με  απεικόνιση  του Θείου Βρέφους. 2ο αιώνας, κατακόμβη της Πρισίλλας στο Ελληνικό Παρέκκλιση στην Ρώμη ,

Η κατακόμβη της Πρισίλλας  στην Via Salaria στην Ρώμη,  , βρίσκεται σε αυτό που κάποτε ήταν ένα λατομείο στη ρωμαϊκή εποχή. Αυτό το λατομείο που χρησιμοποιήθηκε για τις χριστιανικές ταφές από τα τέλη του 2ου αιώνα, μέχρι τα  μέσα από τον 4ο αιώνα. Μερικοί από τους τοίχους και τις οροφές παρουσιάζονται με  ωραία διακόσμηση που απεικονίζουν βιβλικές σκηνές. Οι κατακόμβες της Πρισίλλας πιστεύεται ότι είναι το όνομά της από το Πρισίλλα, μέλος του γένους Ακίλλια  και η οποία ήταν πιθανότατα η σύζυγος του Προξένου Ακίλιους (Αχιλέους) –Acilius , που έγινε Χριστιανός και δολοφονήθηκε με διαταγή του Δομιτιανού . Περιέχουν μια σειρά από τοιχογραφίες αγίων και παλαιοχριστιανικά σύμβολα. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι το «Ελληνικό Παρεκκλήσι  » (Capella Greca), έναν τετράγωνο θάλαμο με καμάρα η οποία περιέχει του 3ου  αιώνα τοιχογραφίες που ερμηνεύουν  γενικά σκηνές, από την  Παλαιά και την Καινή Διαθήκη συμπεριλαμβανομένης της αρτοκλασίας μιάς άλλη εξαιρετικής τοιχογραφίας. .

(Δυο ζωντανές μαρτυρίες από στόματα των αντιπάλων τους)

Ηλιάδης Σάββας, δάσκαλος

  1. Από το βιβλίο «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΥΓΕΛΗΣ», του δημοδιδασκάλου και Μακεδονομάχου Ιωάννου Ξανθού, καταγομένου από την Γευγελή της Μακεδονίας, μεταφέρουμε το παρακάτω απόσπασμα: Μέρος ΣΤ΄:«ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΓΕΥΓΕΛΗΝ»

Την 11ην Ιουλίου 1908 ανεκηρύχθη το Τουρκικόν Σύνταγμα και εις Γευγελήν. Κατά την ημέραν ταύτην όλοι οι Οθωμανοί της Γευγελής και των πέριξ χωρίων κατήλθον εις πάνδημον ένοπλον συλλαλητήριον προ του Διοικητηρίου, όπυ είχον κατέλθει και παρουσιασθή μικρά αντάρτικα σώματα Ελληνικά και κομιτατζήδων. Συνεχίστε την ανάγνωση

ΣΕΡΒΟΙ-ΣΕΡΒΙΑ

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Β΄ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ

Ὅτι ὁ ἄρχων Σερβλίας ἐξ ἀρχῆς, ἤγουν ἀπὸ τῆς βασιλείας Ἡρακλείου τοῦ βασιλέως, δουλικῶς ἐστιν ὑποτεταγµένος τῷ Ῥωµαίων βασιλεῖ, καὶ οὐδέποτε τῷ ἄρχοντι Βουλγαρίας καθυπετάγη1.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Συνεχίστε την ανάγνωση