ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΒΡΕΘΕΙ
Ένα από τα πρώτα γνωστά θραύσματα παπύρου οποιουδήποτε γραμμένου Ευαγγελίου που έχει βρεθεί  
και είναι περί του 100 μΧ  – 200 μΧ
Η μπροστινή όψη του πρώτου θραύσματος του παπύρου του « Egerton» γραμμένος στα ελληνικά 

Share

FACEBOOK | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |

Copyright © 2017. All Rights Reserved.