…Ο Πτολεμαίος ήταν ένας από τους βιογράφους του Αλεξάνδρου. Η Αλεξάνδρεια έγινε η πρωτεύουσα του μακεδονικού βασιλείου και δεν άργησε να καταστεί το κέντρο των γραμμάτων και των τεχνών της μεγάλης ελληνιστικής περιόδου. Οι Πτολεμαίοι δημιούργησαν ολόκληρη δυναστεία με τεράστια παράδοση στην Αίγυπτο. Αναδιαμόρφωσαν και αναδιοργάνωσαν το κράτος το εμπλούτισαν με τον ελληνικό πολιτισμό και στα χρόνια της μακεδονικής δυναστείας ήταν ένα από τα πιο ακμαία κράτη του τότε γνωστού κόσμου.
Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού ήταν τέτοια που προξενεί ακόμη και σήμερα τον παγκόσμιο θαυμασμό. Αναπτύχθηκαν σε απερίγραπτο βαθμό οι τέχνες, τα γράμματα, η εντόπια παραγωγή, το εμπόριο.
Έχουν βρεθεί πάρα πολλές αρχαίες επιγραφές που δείχνουν την ισχυρή επίδραση του ελληνικού πολιτισμού στη δημιουργία του πτολεμαϊκού βασιλείου.

ΣΕΡΒΟΙ-ΣΕΡΒΙΑ

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Β΄ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ

Ὅτι ὁ ἄρχων Σερβλίας ἐξ ἀρχῆς, ἤγουν ἀπὸ τῆς βασιλείας Ἡρακλείου τοῦ βασιλέως, δουλικῶς ἐστιν ὑποτεταγµένος τῷ Ῥωµαίων βασιλεῖ, καὶ οὐδέποτε τῷ ἄρχοντι Βουλγαρίας καθυπετάγη1.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Συνεχίστε την ανάγνωση

Στις 16 Φεβρουαρίου 1914 το Δέλβινο και οι Άγιοι Σαράντα ανακηρύσσουν την Αυτονομία τους. Παρά τις διαταγές της Ελληνικής Κυβέρνησης προς τις Aρχές για παρεμπόδιση των εκδηλώσεων, η Προσωρινή Κυβέρνηση στο Αργυρόκαστρο αποφάσισε η ανακήρυξη της Αυτονομίας να γίνει επίσημα στις 17 Φεβρουαρίου και μάλιστα να λάβει πανηγυρικό χαρακτήρα για την τόνωση του ηθικού του λαού. Ως τόπος ορίσθηκε κατάλληλος χώρος κοντά στο Αργυρόκαστρο, στις όχθες του ποταμού Δρίνου. Συνεχίστε την ανάγνωση