+ Ἰωάννης ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ πιστὸς βασιλεὺς καὶ αὐτωκράτωρ ῥωμαίων ὁ Παλαιολόγος +
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ –ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΝΗΣ ΑΓ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΙΝΑ – CODEX 2123 FOL. 30V 
Ἐν ἔτει ͵ϛϡηζ΄ ἰνδ. ιβ-ης, μηνὶ Μαρτίῳ ιβη ἢλθεν ὁ βασιλεὺς κῦρ Κωνσταντίνος ἐκ τῆς Πελοπονίσου καὶ ἐπαρέλαβεν τὴν Κωνσταντινούπολλην μετα τὸν θάνατον τοῦ ἀειδίμου καὶ τρισμάκαρος, κραταιοῦ καὶ ἀγίου ἡμῶν αὐθέντου καὶ βασιλέως κυροῦ Ἰωάννου τοῦ εὐδόμου τῶν Παλαιολόγών. Ἢ δὲ ὅτε ἀπέτισε τὼ χρεῶν, τρέχῶν ἔτους ͵ϛϡηζ΄ ἰνδ. ιβ-ης, μηνὶ Νοεμβρίῳ λα΄-η· ἡμέρα ε΄, ὤρᾳ ι-η τῆς ἡμέρας, καὶ ἐτάφη ἐν τῇ σεβασμίᾳ μονῇ τοῦ κυρίου καὶ θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Ξριστοῦ τοῦ παντοκράτορος εἰς τὸν τάφον τῆς γυνἐκὸς αὐτοῦ. Καὶ ὁ θεὸς τάξαι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγίων βασιλέων, ἀμὴν, ἀμὴν, ἀμὴν.

Με τον Κρίνο Ζ. Μακρίδη

Ό,τι και να πράξουν τα κόμματα ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ και άλλοι ντόπιοι και ξένοι, το Ενωτικό Δημοψήφισμα και ο αγώνας της ΕΟΚΑ, και ο διακαής και προαιώνιος πόθος της Ένωσης των Ελλήνων της Κύπρου με την Ελλάδα θα ζει στις καρδιές μας
Το πρόσφατο θέμα που προέκυψε μετά την ψήφιση από την πλειοψηφία της Βουλής των Αντιπροσώπων τροπολογίας του ΕΛΑΜ, με την οποία αποφασίστηκε όπως στην επέτειο του Ενωτικού Δημοψηφίσματος του 1950 αναγιγνώσκεται στα σχολεία μια σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και γίνεται ολιγόλεπτη συζήτηση, είναι, για εμάς στο Κίνημα Ελληνικής Αντίστασης, πολυδιάστατο. Συνεχίστε την ανάγνωση

Μετρώ τα χρόνια από την εποχή του ελληνικού πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής σε τούτο το νησί της Αφροδίτης και τα βρίσκω πως είναι τέσσερις φορές τα δέκα δάχτυλά μου, και τρία ακόμα. Αυτά τα τρία δάχτυλα φέρνουν στο νου μου τον Ιερομόναχο Διονύσιο του εθνικού μας ποιητή. Στο απαράμιλλο έργο του «Η γυναίκα της Ζάκυθος», ο Σολωμός βάζει τον Διονύσιο (την ομώνυμη δηλαδή περσόνα του) ν’ αναρωτιέται πόσοι είναι οι δίκαιοι στον κόσμο και αρχίζει να συγκρίνει τον αριθμό τους με τα πέντε δάχτυλα του δεξιού χεριού του. Συνεχίστε την ανάγνωση