ΑΠΟ ΤΑ  ΚΑΛΎΤΕΡΑ ΣΎΣΤΗΜΑΤΑ  ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 

πρώτη μν κα μεγίστη τοῦ βασιλεοπάτορος (σ. προφανώς σε συνήθεις περιπτώσεις δεν υπήρχε αυτός ο θεσμός
– βʹ τοῦ αίκτωρος ξία·
– γʹ τοῦ συγκέλλου·
– δʹ τοῦ στρατηγοῦ τν νατολικν ἀξία·
– εʹ τοῦ δομεστίκου τν σχολν. (σ. γενικός αρχηγός στρατού και στόλου όταν απουσίαζε ο αυτοκράτορας)
ϛʹ τοῦ στρατηγοῦ τν ρμενιάκων·
– ζʹ τοῦ στρατηγοῦ τν Θρκησίων·
– ηʹ τοῦ κόμητος το ψικίου·
– θʹ τοῦ στρατηγοῦ τν βουκελλαρίων·
– ιʹ τοῦ στρατηγοῦ Καππαδοκίας·
– ιαʹ τοῦ στρατηγοῦ Χαρσιανο·
– ιβʹ τοῦ στρατηγοῦ Κολωνίας·

ΕΔΩ

Share

FACEBOOK | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |

Copyright © 2017. All Rights Reserved.